regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Möte i energirådet mellan EU och USA

Sveriges utrikesminister Tobias Billström företrädde det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd den 4 april, när energirådet mellan EU och USA höll sitt tionde möte Länk till annan webbplats.. Under mötet diskuterades påskyndandet av energiomställningen, att minska beroendet av fossila bränslen och minska energiförbrukningen för att stärka energisäkerheten och motverka försök att beväpna energi.

Rådet ämnar fortsatt samordna transatlantiska åtgärder i syfte att stärka energitrygghet och att påskynda den globala energiomställningen.

Konferens i förmån för hbtqi-personers lika rättigheter i EU

Den 12 april hölls ett högnivåmöte om likabehandling och icke-diskriminering av hbtqi-personer som EU-kommissionen, parlamentet och Europeiska unionens råd delar ansvar i att försäkra i EU. Trots att detta är grundläggande rättigheter utsätts hbtqi-personer för diskriminering, våld och hot i hela EU. Med konferensen ville man rannsaka de åtgärder som finns genom EU:s strategi för hbtqi-personers lika rättigheter som gäller 2020-2025, och alltså nu nått halvtid, samt diskutera framtida förbättringar fram till slutet av strategiperioden.

Deltog gjorde bland andra Sveriges jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg, EU:s kommissionär med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli liksom parlamentariker från EU-parlamentet och organisationer från civilsamhället. Även Spaniens statssekreterare med ansvar för jämlikhet och könsbaserat våld, Ángela Rodrígue, deltog och avslutade konferensen med en framåtblick inför Spaniens övertagande av ordförandeskapet i den europeiska unionens råd efter Sveriges ordförandeperiod.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan