regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Registrering öppen för att delta vid European Sustainable Energy Week 2023

Nu har det blivit dags att säkra sin plats på European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2023. EUSEW Policy Conference är den största konferensen tillägnad förnybar energi och effektiv energianvändning i Europa. Den 17:e upplagan av policykonferensen kommer att anordnas i ett hybridformat i Bryssel och online den 20-22 juni 2023.

Under konferensen kommer EU-kommissionen och energiaktörer anordna möten med fokus på frågor om hållbar energi samt diskussioner om ny policyutveckling, bästa praxis och idéer om hållbar energi. Parallellt kommer det ges nätverksmöjligheter i energigemenskapen, medan EUSEW Awards ska lyfta fram framstående aktörer, projekt och idéer. Under dagarna kommer även den fjärde europeiska ungdomsenergidagen att samla 18 till 34-åringar för att dela med sig av sina idéer om hur man kan förvandla Europa till den första klimatneutrala kontinenten.

Inom ramen för REPowerEU-planen för att påskynda omställningen av ren energi och öka Europas motståndskraft, ämnar det årliga evenemanget att ge tillfällen att träffa intressenter som främjar energieffektivitet och förnybar energi, lära sig om framgångsrik politik och inspirera till innovation för att möta EU:s energi- och klimatmål. Konferensen riktas till offentliga myndigheter, energimyndigheter, branschorganisationer, företag och civilsamhällets organisationer bland andra. Tidigare talare och deltagare har varit likväl kommunfullmäktige som de europeiska institutionerna, privata företag och forskningsorganisationer, medborgargrupper och icke-statliga organisationer.

Den som inte har möjlighet att delta på plats i Bryssel ges möjlighet att delta i evenemanget och samtalen online. Mer information om konferensen hittas på den officiella hemsidan Länk till annan webbplats. där även program och registrering finns.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan