regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Den europeiska vaccinationsveckan (EIW) äger rum den 23-29 april

Livslång vaccinering är kärnan i kommissionens kampanj United in protection. EU firar europeiska vaccinationsveckan (EIW) för att öka medvetenheten om vikten av immunisering för att förebygga sjukdomar och skydda liv. Isabel De la Mata, huvudrådgivare för hälsa på Kommissionen talade om fördelarna med vaccin i en intervju den 14 april inför eventet.

Europas befolkning är i allmänhet positiv till vaccin men trots det finns det stora variationer i vaccinationsgrad mellan länder. I pandemins fotspår tänker de flesta på Coronapandemin när vaccinfrågan kommer på tal. Isabel De la mata vill i sin intervju Länk till annan webbplats. påminna om vaccinens bredd i vår livslånga hälsa.

”Tack vara säkra och effektiva vaccin har bördan av många barnsjukdomar minskat och hopp om att förebygga papillomvirus på vargar samt flera cancervarianter finns på grund av vaccinationens bredd, låt oss sprida fördelarna med vaccin så att vi tillsammans är enade i skyddet”

Bakgrund

United In Protection Länk till annan webbplats. är en informationskampanj som lanserats av kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE) och bygger på det arbete som utförts under covid-19-pandemin. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten om fördelarna med vaccination och ge människor möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin hälsa. Den lanserades som svar på spridningen av omfattande felaktig information om vaccin under pandemin. Spridningen av falska budskap har lett till att vissa områden i EU har en lägre vaccinationstäckning, vilket kan utgöra ett hot mot den allmänna folkhälsan. Genom kampanjen arbetar vaccinförespråkare, hälso- och sjukvårdspersonal och nationella myndigheter med att rikta och förmedla tillförlitlig information till medborgarna i EU.

Årets kampanj kommer att arbeta för att förbättra vaccinupptaget inom ramen för WHO:s European Immunization Agenda 2030, då den globala vaccinationsfrekvensen försämrats till följd av covid-19-pandemin. Nyckelbudskapen kommer vara att engagera allmänheten om vikten av snabb rutinvaccination och komma ikapp eventuella missade eller uppskjutna vacciner samt fortsätta att betona behovet av covid-19-vaccination, särskilt bland utsatta grupper.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan