regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europeiska regionkommittén uppmanar Kommissionen att agera mot framtida kriser och regionala sårbarheter

Under ett sammanträde i Europeiska regionkommitténs (REK) utskott för naturresurser (NAT) diskuterades åtgärder för att göra regionerna mer motståndskraftiga inom, jordbruk, hälso- och sjukvård och livsmedel. Representanter för den Europeiska regionkommittén menar att motståndskraftens fokus inte bara bör ligga på katastrofer och katastrofinsatser, utan också på att identifiera sårbarheter i EU:s regioner.

NAT-utskottet uppmanar Kommissionen att göra det möjligt för lokala och regionala myndigheter att identifiera och ta itu med de utmaningar de står inför och göra sina samhällen mer motståndskraftiga inför framtida hälsohot. De menar att det är viktigt att inte bara reagera på kriser utan också att förebygga och förutse dem. Genom att identifiera regionala och lokala sårbarheter i EU kan EU:s beslutfattande organ anpassa sin politik och därmed bättre rusta upp regioner för att klara kriser och lära sig av dem. Regionkommittén föreslår att fokus på att identifiera regionala sårbarheter bör inkluderas som ett prioriterat område i framtidens sammanhållningspolitik

För att klara av framtida kriser behöver Europa bygga upp en ny beredskap inför kriser inom all EU-politik, för att göra detta möjligt menar NAT-utskottet Länk till annan webbplats. att en gemensam plattform borde insättas där europeiska, nationella, regionala och lokala aktörer kan utbyta sårbarheter och skapa en gemensam riskkultur. Med riskkultur menas ett system av värderingar och beteenden som formar beslut kring risk och riskhantering.

Yttrandet om ”förberedelser för hantering av kriser: att stärka motståndskraften hos unionen, dess regioner och städer” antogs med stor majoritet i NAT-utskottet och kommer röstas om vid Europeiska regionkommitténs plenarsession den 24 maj.

Sammanträdet kommer mot bakgrund av den kritik Länk till annan webbplats. som uppkommit om EU:s användning av sammanhällningspolitikens medel som krispaket. ReactEU-paketet, som kommissionen lade fram den 28 maj 2020, syftade till att lindra effekterna av covid-19-panedmin i de regioner som har drabbats hårdast av krisen. Paketet kompletterar två tidigare förslag: investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset (CRII) och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+), som båda ändrade reglerna för sammahållningspolitikens struktur och investeringsfonder och dess långsiktiga mål, att utjämna och stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU blev därmed stundvis bortprioriterat.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan