regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europeiska Revisionsrätten - sammanhållningspolitik i pandemins fotspår

Europeiska Revisionsrätten har under förra veckan publicerat en rapport om EU:s användning av krishanteringsverktyg CRRI/CRII+ och React-EU. Europiska Revisionsrätten vill i sin granskande rapport se framtida analyser om sammanhållningspolitikens lämplighet att fungera som krisverktyg samt mer noggrann övervakning av användningen av React-EU medel i medlemsländerna.

CRRI/CRII+ samt React-EU är finansieringsåtgärder som anpassade reglerna för strukturfonderna under hanteringen av covid-19 pandemins effekter. Den Europeiska Revisionsrätten valde att genomföra en revison på ämnet för att granska huruvida åtgärderna hjälpte medlemsländer hantera pandemin och hur CRRI+ och React-EU har påverkat sammanhållningspolitiken.

Rapporten Länk till annan webbplats. visar på att EU-kommissionens bistånd kom i rätt tid, var flexibel och bidrog till att tillgodose medlemsstaternas behov främst genom finansiering till hälso-och sjukvård, sysselsättning och företagsstöd. CRII+ resulterade i nästan 13 miljarder euro i besparingar för nationella budgetar, men innebar mindre finansiering till sammanhållningspolitiska investeringar.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan