regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hälso- och sjukvård i framtiden, THCS lanserar ny transnationell utlysning för projekt 2023

Europeiska partnerskapet för ett transformerat hälso-sjukvårdsystem (THCS) lanserade sin första transnationella utlysning med deadline 13 juni och har syfte att bidra till en mer hållbar, effektiv, motståndskraftig, hög kvalitativ och tillgänglig hälso-och sjukvård i EU. Deltagarna ska kunna identifiera, utveckla, och implementera innovativa lösningar som kan optimera hälso-och sjukvårdstjänster och samtidigt behålla ett patienten fokus.

Utlysningen inom partnerskapet Transforming Health and Care Systems (TCHS) har öppnat och samlar 23 EU-länder samt Norge och Schweiz. Utlysningen är den första i sitt slag och syftar till att fylla kunskapsluckor och stödja genomförandet av innovativa lösningar som ska bidra till ett bättre fungerade framtida hälso- och sjukvårdssystem. Projekten som får finansiering via utlysningen ska vara mellan 1,5-3 år och budgeten för svenska deltagare är ca 15 miljoner SEK. Varje land finansierar sina egna aktörer. I Sverige är det Forte och Vinnova tillsammans som kommer finansiera svenska deltagare. En intresseanmälan behöver göras senast den 23 maj, och utlysningen stänger den 13 juni. Beslut om vilka projekt som får finansiering kommer tas i oktober och projekten förväntas dra igång i december.

Tidslinje för THCS Utlysningen

23 Maj - Deadline att lämna intresseanmälan inför nästa deadline

13 juni - Deadline att lämna in ansökan för projekt

29 augusti – 6 september – beslutsprocessen startar

Oktober – Förväntat resultat av beslutsprocessen

December 2023 – maj 2024 – förväntat projektstart

 

Ta reda på mer om utlysningen och partnerskapets huvudprioriteringar via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan