regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Josefine Stenersen/SwedenEU 2023

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Informellt miljöministermöte den 18-19 april

EU:s informella miljöministermöte i Stockholm april samlade miljöministrar och företagsledare från hela EU den 18-19, för att diskutera vägen framåt i den gröna omställningen. Sveriges klimat- och miljöminister, Romina Pourmokhtari, som var värd för mötet, menar att den gröna omställningen behöver ha en betydande roll för att främja den europeiska konkurrenskraften på lång sikt. Under mötet diskuterades bland annat vad medlemsländerna bör göra för att minska uttag av resurser och samtidigt stötta företagens bidrag till miljö- och klimatarbetet.

Fokus lades även på bland annat betydelsefulla sektorsövergripande frågor, hur näringslivet att bidra till ökad materialeffektivitet, cirkularitet och hållbarhet och hur klimatneutralitet kan kombineras med konkurrenskraft och ökat välstånd.

Miljöministermötet i Stockholm Länk till annan webbplats.

Europeiska rådet och Europaparlamentet i preliminär överenskommelse om förordningen om halvledare

Den 18 april nådde rådet och Europaparlamentet en preliminär politisk överenskommelse om förordningen för att stärka Europas halvledarekosystem, även kallad ”Chips Act”. Överenskommelsen förväntas leda till goda förutsättningar för utvecklingen av en industriell bas som kan fördubbla EU:s globala marknadsandel för halvledare från 10 % till minst 20 % till 2030. Sveriges energi- och näringslivsminister, Ebba Busch, belyser aktens roll i den gröna och digitala omställningen samt säkrandet av EU:s motståndskraft i turbulenta tider.

Kommissionens initiala förslag om förordningen omfattades av tre pelare:

  1. Implementering av Chips for Europe-initiativet, som med offentliga och privata investeringar ska stödja storskalig teknisk kapacitetsuppbyggnad
  2. Ett ramverk för att säkerställa försörjningstrygghet och motståndskraft genom att attrahera investeringar
  3. Ett övervaknings- och krishanteringssystem för att förutse brist på försörjning och ge svar i händelse av kris

Rådets och parlamentets överenskommelse understryker bland annat ansvarstagande, vikten av stödåtgärder för anläggningar som ska säkerställa försörjningstrygghet och motståndskraft samt vikten av internationellt samarbete och skyddet av immateriella rättigheter som två nyckelelement för skapandet av ett ekosystem för halvledare.

Preliminär överenskommelse om förordningen om halvledare Länk till annan webbplats.

Rådet inleder trilogförhandlingar om dataakten

Rådet har enats om en ståndpunkt om dataaktförslaget och svenska ordförandeskapet kommer nu att inleda slutgiltiga förhandlingar med Europaparlamentet. Syftet med dataakten är att främja konkurrenskraften på EU:s marknad för data samt att underlätta datadriven innovation och göra dess data mer lättillgängligt.

Enligt rådet lägger dataakten grunden för framförallt industridata och uppkopplade produkter på den europeiska marknaden. Klurigheter kring om det är tillverkaren eller användaren som skapar data när uppkopplade produkter används har diskuterats och dataakten ska ge både användare och företag mer kontroll över data de genererar.

Bakgrund

Efter dataförvaltningsakten som antogs 2022 är förordningen om dataakten det andra centrala lagstiftningsinitiativet till följd av kommissionens EU-strategi för data från februari 2020. Dataförvaltningsakten underlättar datadelning mellan företag, enskilda personer och den offentliga sektorn, och dataakten bygger vidare på detta för att klargör villkoren. EU:s digitala omställning har betydelse för EU:s tillväxt, säkerhet och konkurrenskraft. Mot bakgrund av detta föreslog kommissionen den 23 februari 2022 ytterligare åtgärder genom dataakten.

Medlemsländerna godkänner gemensam ståndpunkt om dataakten Länk till annan webbplats.

Konferens med fokus på institutionellt skydd för mänskliga rättigheter

Den 20–21 april arrangerar det svenska ordförandeskapet i Europeiska Unionens råd tillsammans med European Union Agency for Fundamental Rights en konferens Länk till annan webbplats. i Lund med fokus på institutionellt skydd för mänskliga rättigheter. Syftet med konferensen är att belysa hur man kan skydda mänskliga rättigheter i EU och föra dialog kring hur EU kan bli mer motståndskraftiga under kristid, hur de kan lära sig av tidigare kriser och hur EU fortsätter framåt.

Kriser, såsom Covid-19-pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och klimatkrisen, kan allvarligt påverka livet för människor och samhällen i EU. I detta sammanhang är robusta och motståndskraftiga strukturer för skydd av grundläggande rättigheter avgörande, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg inför konferensen.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan