regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Öppet samråd - EU för hälsa arbetsprogram 2024

Det finns nu tillfälle att lämna synpunkter på arbetsprogrammet 2024 EU för hälsa med deadline 8 maj 2023. Syftet är att inhämta synpunkter från allmänheten på hälsoområdet om unionens nuvarande och framtida hälsoprioriteringar och strategiska inriktning inför det nästkommande årliga programmet.

Programmet EU för hälsa Länk till annan webbplats. infördes till följd av covid-19-pandemin och är ett viktigt verktyg för att nå ambitionerna om en europeisk hälsounion. Länk till annan webbplats. EU för hälsa genomförs genom årliga arbetsprogram som stödjer olika insatser.

I arbetet med att ta fram nästa års arbetsprogram för 2024 inom EU för hälsa har EU-kommissionen öppnat ett riktat samråd för att samla in synpunkter från intressenter om nuvarande och kommande hälsoprioriteringar, programmets strategiska inriktning och vilka nyckelbehov som bör hanteras inom ramen för programmet. Det anordnas även en konferens på samma tema för intressenter den 9 juni 2023. Konferensen ger ytterligare möjlighet att lämna feedback och diskutera framtidens hälsoprioriteringar och kommer hållas i hybridformat. Resultaten av samrådssvaren samt konferensen kommer att användas för att utarbeta en rapport som kommer publiceras på programmets hemsida.

Bakgrund

Programmet EU för hälsa inrättades 2021 och ska bana vägen för den europeiska hälsounionen. Detta genom att investera i fyra allmänna ambitioner med flera delmål.

  1. Förbättra och främja hälsan
  2. Skydda människor
  3. Tillgång till läkemedel, medicintekniska och krisnödvändiga produkter
  4. Stärka hälsosystemet

Insatser inom dessa fyra prioriteringar kan bland annat handla om att förebygga sjukdomar som cancer, säkra tillgången av nödvändiga hälso- och sjukvårdsprodukter, utveckla nya digitala verktyg samt förbereda EU inför framtida pandemier. Programmet ger finansiering till EU:s medlemsländer och länder utanför EU som är associerade till programmet.

EU-Kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet tillsammans med EU för hälsas styrgrupp ansvarar för det förberedande arbetet för de årliga arbetsprogrammen. En del av det förberedande uppdraget är att minst en gång om året rådfråga olika representanter av civilsamhället (på både regional och nationell nivå) för att få input i frågor gällande framtida hälso- och sjukvårds prioriteringar och resultatens effekter från tidigare program.

Samrådet kan nås via denna länk Länk till annan webbplats. (EU-login krävs)

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan