regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Uppdatering om det europeiska hälsodataområdet (EHDS)

  Arbetet med EHDS-förslaget (European Health Data Space) fortgår i EU. Flera instanser som ministerrådet, Europaparlamentet och Europeiska regionkommittén föreslår potentiella ändringar i EU-kommissionens förslag av det europeiska hälsodataområdet. Generellt sett vill man förtydliga förslaget så att antalet delegerade akter (delar i förslaget som behöver regleras eller förtydligas i efterhand av EU-kommissionen) minskar samt införa mer av det nationella och regionala perspektiven.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens satsning på regionala talanger i nytt initiativ

  I Europa finns flera utmaningar inom kompetensförsörjning. Cirka 30 procent av EU:s befolkning påverkas av minskande arbetskraft, låg utbildning och utflyttning av unga personer med kompetens. EU-kommissionen föreslår därför regionala åtgärder under europaåret för kompetens.
  Aktuellt
 • Masters of Digital 2023

  Masters of Digital 2023 – ‘A resilient digital Europe in times of crisis’, kommer hållas den 8-9 mars, både på plats i Bryssel och online.
  Aktuellt
 • Stor minskning av gasförbrukning i EU och Sverige

  En undersökning av eurostat visar att EU:s förbrukning av naturgas har minskat med drygt 19 procent under perioden augusti 2022 till januari 2023, jämfört med den genomsnittliga gasförbrukningen för samma månader mellan 2017 och 2022. Sverige hamnar på tredjeplats av de som minskat sin förbrukning mest.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Kartläggning av klimatpaketet Fit For 55

  Fit For 55, eller 55 %-paketet, som syftar på att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030 (jämfört med 1990 års nivåer), har genomgått ett antal ändringar den senaste tiden. För att ge en överblick av klimatpaketets framsteg följer en uppdaterad kartläggning.
  Aktuellt
 • Nytt förslag om minskning av utsläpp för nya stadsbussar och lastbilar

  Den 14 februari föreslog EU-kommissionen nya mål för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget gäller bland annat nya stadsbussar och lastbilar och knyter an till den gröna given och REPowerEU.
  Aktuellt
 • Ansökan öppen för att delta i den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week 2023

  Den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week (EU MRS Week) kommer att äga rum i hybridformat 24-28 april 2023 i Bryssel och online. Under slagorden ’transform to thrive’ (’transformera för att frodas’) kommer EUMRS-veckan 2023 att fokusera på tre teman: energi , kompetens och finansiering .
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Europeiska Revisionsrätten - sammanhållningspolitik i pandemins fotspår

  Europeiska Revisionsrätten har under förra veckan publicerat en rapport om EU:s användning av krishanteringsverktyg CRRI/CRII+ och React-EU. Europiska Revisionsrätten vill i sin granskande rapport se framtida analyser om sammanhållningspolitikens lämplighet att fungera som krisverktyg samt mer noggrann övervakning av användningen av React-EU medel i medlemsländerna.
  Aktuellt
 • EU-kommissionens förslag: vill ge mer tid att certifiera medicintekniska produkter

  I januari antog EU-kommissionen ett nytt förslag för att införa en längre övergångsperiod i förordningen om medicintekniska produkter. Enbart övergångsbestämmelserna ändras, vilket kommer innebära att tillverkarna får mer tid att anpassa sig till de nya reglerna i förordningen.
  Aktuellt
 • ERRIN:s arbetsgrupp för hälsa arrangerar möte den 6 mars om THCS-partnerskapet

  Den 6 mars klockan 15.00 -16.00 hålls ett möte med nätverket ERRIN:s (European Regions Research and Innovation Network) arbetsgrupp för hälsa Länk till annan webbplats.. Agendan för det kommande mötet är det nya THCS-partnerskapet (European partnership for Transforming Health and Care Systems) som lanseras under kommande månad. THCS-partnerskapet ska lanseras i mars 2023 och syftar till att skapa en mer hållbar, motståndskraftig, innovativ och högkvalitativ människocentraliserad hälso- och sjukvård.
  Aktuellt
 • EU:s medlemsstater har beslutat om pristak för ryska petroleumprodukter

  Den 4 februari 2023 enades det europeiska rådet om att sätta två pristak på petroleumprodukter som faller under KN-koden Länk till annan webbplats. 2710 och med ursprung i eller exporterat från Ryssland. Beslutet att fastställa pristak på ryska petroleumprodukter tar plats i EU:s fortsatta stöd till Ukraina i Rysslands pågående oprovocerade anfallskrig, genom att pressa priset på en av Rysslands viktigaste exportvaror.
  Aktuellt
 • Öppet samråd från EU-kommissionen om Horisont Europas programgenomförande och framtida prioriteringar - deadline 23 februari

  EU-kommissionen vill nu utvärdera de tidiga resultaten från Horisont Europas finansierade innovation och forskningsprojekt 2021-2027. Det är en halvårsutvärdering som omfattar tidiga finansierade projekt inom Horisont Europa inom alla vetenskapliga områden som får stöd av programmet. Utvärderingen sker via ett öppet samråd som omfattar partnerskap, Europeiska institutioner för teknik och innovation samt forskningsuppdrag.
  Aktuellt
 • Industriell plan för den gröna given presenterad

  Europeiska kommissionen presenterade den 1 februari en industriell plan för den gröna given (The Green Deal Industrial Plan). Den gröna given, som presenterades den 11 december 2019, har som mål att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Med denna industriella plan föreslår EU-kommissionen en strategi för att verkställa en grön omställning med rättvis handel och konkurrens inom industrin.
  Aktuellt
 • Vinnova skickar ut nyhetsbrev för Horisont Europa

  Månadsvis kommer Vinnova att publicera nyhetsbrev om EU:s forskning och innovation program Horisont Europa. I nyhetsbreven kommer prenumeranter få aktuella uppdateringar om olika finansieringsmöjligheter (utlysningar) och event kopplade till Horisont Europa.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • EU-initiativ mot psykisk ohälsa, öppet samråd 18 januari-15 februari

  Psykisk ohälsa är ett stort problem i EU som påverkar såväl enskilda människors hälsa och välbefinnande som ekonomin och samhället i stort. Initiativet handlar om hur EU-länderna tillsammans kan bidra med att främja en god psykisk hälsa och förebygga, dämpa och hantera psykisk ohälsa i framtiden. Mellan 18 januari till 15 februari finns ett öppet samråd där allmänheten kan ge synpunkter på initiativet.
  Aktuellt
 • Anmälan öppen för Sweden Innovation Days 21-23 Mars

  Det tre dagar långa evenemanget Sweden Innovation Days är en internationell plattform för utbyte av kunskap och metoder mellan innovationsaktörer. Konferensen koordineras av Vinnova, Energimyndigheten, Formas, Business Sweden, AI Sweden, Swedish Incubators and Science Parks (SISP) och Ignite.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen lägger fram nytt initiativ för pollinatörer

  EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018, men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.
  Aktuellt
 • Informationsdag om utlysningar för Horisont Europa och frågeformulär för EUREGHA-regioner

  Just nu finns ett frågeformulär uppe för att samla in och kartlägga EUREGHA-medlemmarnas intresse för de kommande utlysningarna inom Horisont Europa och EU4Health-programmen 2023 och 2024. EUREGHA-sekretariatet kommer att använda denna kartläggning som en resurs för att optimera sin informationsforskning och -spridning inom nätverket, samt att underlätta kopplingen mellan de regioner som är intresserade av att arbeta med forskning och innovation inom hälsa.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Här kommer en kort uppdatering om de senaste nyheterna från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet kommer vi varje vecka kort sammanfatta veckohändelser från det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland. Vi kommer att uppdatera er om aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar från det svenska ordförandeskapet 2023.
  Aktuellt