regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionens satsning på regionala talanger i nytt initiativ

I Europa finns flera utmaningar inom kompetensförsörjning. Cirka 30 procent av EU:s befolkning påverkas av minskande arbetskraft, låg utbildning och utflyttning av unga personer med kompetens. EU-kommissionen föreslår därför regionala åtgärder under europaåret för kompetens.

Regioner drabbade av utflyttning riskerar att inte ha den kompetens som krävs för att säkerställa sin ekonomiska och sociala utveckling, vilket gör det svårt för regioner att förbättra produktiviteten och innovation. Detta kallas för kompetensutvecklingsfällan och är en konsekvens av den demografiska omställningen i Europa.

EU-kommissionens satsning Länk till annan webbplats. har för avsikt att utveckla och genomföra strategier för att utbilda, behålla och locka till sig kompetens. Detta genom att bland annat dela ut finansiellt stöd från sammanhållningspolitikens program och fonder för att satsa på ny innovation och ökade jobbmöjligheter i Europas mer utsatta regioner.

EU-kommissionen kommer att utveckla mekanismer för talangsatsningar med ett nytt pilotprojekt 2023 för att hjälpa regioner identifiera relevanta projekt för att utbilda och behålla arbetskraft. Detta kommer införas genom en ansökningsomgång för att få finansiellt stöd. Initiativ om smart anpassning av regioner kommer införas tillsammans med Europeiska stadsinitiativet och interregionala innovationsinvesteringar, för att hjälpa regioner anpassa sig med platsbaserade strategier och motverka hög utflyttning. Fler instrument för tekniskt stöd kommer införas för att ta itu med minskande kompetens och regionala arbetsgrupper kommer kunna bildas för att tillsammans arbete med utmaningarna.

Tanken är att genom regionala platsbaserade strategier kommer EU:s regioner få bättre tillgång till tjänster, effektivisera den offentliga förvaltningen och framhäva lokala och regional myndigheters deltagande.

Den demografiska omställningen påverkar främst landsbygdsområden i regionerna som i genomsnitt har en äldre befolkning där ungdomar flyttar till större städer. EU-kommissionen har kartlagt 82 regioner i Europa som de anser befinner sig eller riskerar att hamna i komptensutvecklingsfällan. Trots att flera svenska regioner inklusive Region Östergötland har bristande kompetens inom framförallt Hälso-och sjukvården så ingår inga svenska regioner i dessa 82 utifrån EU-kommissionens kriterier.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan