regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stor minskning av gasförbrukning i EU och Sverige

En undersökning av eurostat visar att EU:s förbrukning av naturgas har minskat med drygt 19 procent under perioden augusti 2022 till januari 2023, jämfört med den genomsnittliga gasförbrukningen för samma månader mellan 2017 och 2022. Sverige hamnar på tredjeplats av de som minskat sin förbrukning mest.

Genom att jämföra värdena av EU:s gasförbrukning i månatlig data från januari 2022 till januari 2023 syns en tydlig trend av minskning jämfört med genomsnittliga siffror från åren 2017-2022. Trots att januari normalt sett är en månad då gaskonsumtionen går upp, visar undersökningen att fjolårets siffror i EU gick ner med 12,6 procent. Januari 2023 uppvisade fortsättningsvis en minskning med hela 22,1 procent.

Beskedet kom nästan exakt ett år efter Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina, som gett upphov till de nya regleringarna av gas. Under året lade EU-kommissionen fram planen REPowerEU, som syftar till att motverka de konsekvenser på världens energimarknader som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Planen ska bidra till att spara energi, producera renare energi samt diversifiera energiförsörjning och göra EU mindre beroende av opålitliga leverantörer och fossila bränslen.

EU-länderna har ett minskningsmål på 15 procent för perioden augusti 2022–mars 2023. Sverige har minskat sin förbrukning tredje mest av EU:s länder (-40.2%), efter Litauen (-47.9%) och Finland (-57,3%). Malta och Slovakien är de enda länderna som ökar sin konsumtion av gas och utöver dem är det endast tre länder i EU som uppnår ännu inte uppnår målet med en minskning av gas på 15 procent. EU Irland uppvisar den minsta minskningen, på 0,3 procent, medan både Spanien och Slovenien nosar på 15-procent-gränsen med -13,7 procent respektive -14,2 procent. Siffror för samtliga länder kan ses i diagrammet nedan.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan