regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s medlemsstater har beslutat om pristak för ryska petroleumprodukter

Den 4 februari 2023 enades det europeiska rådet om att sätta två pristak på petroleumprodukter som faller under KN-koden Länk till annan webbplats. 2710 och med ursprung i eller exporterat från Ryssland. Beslutet att fastställa pristak på ryska petroleumprodukter tar plats i EU:s fortsatta stöd till Ukraina i Rysslands pågående oprovocerade anfallskrig, genom att pressa priset på en av Rysslands viktigaste exportvaror.

Införandet av pristaken är kopplat till ett beslut som togs den 6 oktober 2022, kring ett undantag för länder utanför EU i förbud gällande sjötransport av råolja och petroleumprodukter exporterat från eller med ursprung i Ryssland. Undantaget ämnade till att minska prisökningar i länder utanför EU och samtidigt begränsa Rysslands oljeintäkter. Den 3 december 2022 togs även beslutet att sätta ett pristak för råolja till 60 dollar per fat.

I ljuset av detta sattes de två nya pristaken den 4 februari 2023, ena avseende en typ av petroleumprodukter, såsom diesel, bensin och fotogen och ligger på 100 dollar per fat. Det andra pristaket tillämpas på andra produkter såsom lätt eldningsolja, nafta och tjock brännolja, på 45 dollar per fat. Beslutet förbjuder därmed västerländska företag att finansiera, försäkra, handla, förmedla eller transportera laster av ryska petroleumprodukter såvida de inte köpts till eller under de fastställda pristaken.

Pristaken för ryska petroleumprodukter började tillämpas redan den 5 februari 2023, med en övergångsperiod på 55 dagar för planerade laster av petroleum som köpts och lastats före tillämpningsdagen. Därtill kommer översynen av pristaksmekanismen för råolja återupptas i mitten av mars, och därefter följas upp varannan månad.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan