regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Konferens om försvar och säkerhet med fokus på strategiskt samarbete

Den 30-31 januari genomförde svenska ordförandeskapet Länk till annan webbplats. en konferens på Uppsala slott för att utbyta idéer och diskutera samarbete i EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Sveriges försvarsminister Pål Jonson öppnade konferensen med att lyfta fram EU samarbetets vikt i ljuset av det svåra säkerhetspolitiska läget. Under konferensen hölls flera paneldiskussioner med tre olika perspektiv för att samordna sig i frågorna kring säkerhet; regional och multilateralt samarbete, strategiska samarbeten med EU och utökat samarbete mellan EU och Nato.

Under den första diskussionen presenterade EU:s institution för säkerhetsstudier (EUISS) en rapport om det regionala och multilaterala försvarssamarbetet i EU och paneldiskussioner fördes om hur dessa samarbeten kan bidra till Europas säkerhet framöver. De andra paneldiskussionerna fokuserade på samarbete mellan ömsesidiga strategiska partners samt mellan EU och NATO. På konferensen deltog EUISS, företrädare från Europeiska innovationsinitiativ (E12) Joint Expeditionary Force (JEF), Nordic Defence Cooperation (Nordefco), representanter från, Nato, USA, Storbritannien, Norge, Kanada, Island och Sverige.

Konferens om försvar och säkerhet Länk till annan webbplats.

Expertmöte om klimatanpassning och implementering av Parisavtalet

Den 6-8 februari anordnades ett expertmöte i Stockholm där klimatförhandlare från hela EU samlades för att delta. Temat för mötet var genomförande och anpassning för att komma framåt med parisavtalet. Under expertmötet diskuterades resultat från fjolårets COP27-session, kapacitetsbyggande i framtida klimatarbetet, klimatsmart tekniköverföring, finansiering av klimatprojekt, anpassning till klimatförändringar och hur arbetet ska föras vidare med att få ett genusperspektiv att genomsyra klimatarbetet 2023.

Det svenska ordförandeskapet koordinerar arbetet genom att ta fram utkast på EU:s förhandlingslinje inför Boon-sessionen och COP28. Boon-sessionen är en klimatkonferens som kommer hållas 5-15 juni 2023 och COP28 kommer hållas 30 november till 12 december 2023 i Dubai. COP28 är den 28:e sessionen för partskonferensen (COP), vilken hålls varje år för att diskutera och hitta lösningar på klimatförändringarna.

Möte i expertgrupperna för klimatanpassning och implementering Länk till annan webbplats.

Informellt möte med konkurrenskraftsministrarna

6-8 februari hålls ett informellt möte med fokus på en konkurrenskraftig inre marknad och den gröna omställningen. Mötet leds av energi- och näringsminister Ebba Busch, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell och utbildningsminister Mats Persson. Dag ett bjuds svenska företag in till en företagsmässa på Scandinavian XPO i Stockholm för att visa upp gröna innovationer. Under andra dagen ges plats åt diskussioner om både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att stärka EU:s konkurrenskraft. Slutligen kommer dag tre att ägnas åt policy-debatter angående en gynnsam användning av forskningsdata samt öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Sammanfattning av de första två mötesdagarna Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan