regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen lägger fram nytt initiativ för pollinatörer

EU-kommissionen lade den 24 januari fram en ny giv om vilda pollinatörer. Mot bakgrund av minskningen av pollinerande insekter i Europa lades ett EU-initiativ om pollinatörer fram redan 2018, men efter högt ställda krav om mer beslutsamma åtgärder från allmänheten omfattar den nya given ytterligare åtgärder för EU och medlemsländerna i syfte att stärka insatserna för pollinatörer.

Minskningen av pollinatörer utgör ett hot mot både människans välbefinnande och naturen. Förlusten av dem undergräver den långsiktiga jordbruksproduktiviteten vilket ytterligare förvärrar den trend som påverkas av andra faktorer, särskilt den nuvarande geopolitiska situationen med Rysslands krig mot Ukraina och konsekvenserna av Covid-19-pandemin. Därför uttrycker det nya initiativet ett förstärkt brådskande behov att skifta till pollinatörvänliga åtgärder för att ta itu med nedgången. Enligt meddelandet från EU-kommissionen beräknas omkring fyra av fem jordbruksgrödor och vildblommande växter i Europa vara beroende av pollinering av olika typer av insekter, vilket bör legitimera stöd genom EU-medel som EU:s gemensamma jordbrukspolitik (Common Agriculture Policy, CAP). CAP ses som ett av de viktigaste instrumenten inom EU för att främja ekologiskt jordbruk, bevarande och utveckling av landskapselement, träjordbruk, minskad kemikalieanvändning och skydd av pollinatörvänliga betesområden.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan