regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

ERRIN:s arbetsgrupp för hälsa arrangerar möte den 6 mars om THCS-partnerskapet

Den 6 mars klockan 15.00 -16.00 hålls ett möte med nätverket ERRIN:s (European Regions Research and Innovation Network) arbetsgrupp för hälsa Länk till annan webbplats.. Agendan för det kommande mötet är det nya THCS-partnerskapet (European partnership for Transforming Health and Care Systems) som lanseras under kommande månad. THCS-partnerskapet ska lanseras i mars 2023 och syftar till att skapa en mer hållbar, motståndskraftig, innovativ och högkvalitativ människocentraliserad hälso- och sjukvård.

THCS står för det Europeiska partnerskapet för transformering av hälso-och sjukvårdsystem eller European partnership for Transforming Health and Care Systems. Partnerskapet ligger under Horisont Europas arbetsprogram 2021-2027, området för hälsa. Partnerskapet bygger på flertal tidigare EU initiativ som TO-REACH, AAL och EIP-Active and healthy ageing. Länk till annan webbplats. Dessa initiativ syftar till att förbättra människors övergripande livskvalitet genom att förbättra hälsa och långtidsvården i Europa. Utifrån dessa initiativ har THCS-partnerskapet byggt vidare sitt gemensamma arbete med en budget på 100 miljoner från Horisont Europa.

THCS-partnerskapet vill skapa möjligheter att samarbete inom Europas nationella och regionala gränser när det kommer till ämnesspecifik kunskap för att utveckla och testa ny innovation i hälso- och sjukvårdsområdet. Idén med partnerskapet är att tjänstepersoner och beslutfattare får chans till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande över nationella och regionala gränser. Genom partnerskapet är förhoppningen att kunna förena olika intressenter och styra nödvändiga investeringar och projekt i en riktning som matchar visionen om framtidens hälsa och vård.

Partnerskapet har tagit fram ett flertal framtidsmål som visar deras vision för år 2030. Målen är att ge ett variera utbud av forskning och innovation i områden med gemensamma intressen där kunskapsgap kan fyllas för att utveckla och förändra hälso- och sjukvårdssystemet i Europa där det behövs. De vill minska kunskapsluckorna i sjukvården för att stärka och behålla forskning och innovation i en kontext för hälso- och sjukvård och skapa en plattform för utvecklingen framåt.

Deltagare i partnerskapet kommer innefatta nationella och regionala aktörer inom hälso-och sjukvård, forskning, innovation samt fonder och vårdpersonal.

Inför det kommande mötet letar ERRINS arbetsgrupp för hälsa efter två goda regionala exempel på bra projekt med en kort beskrivning av projektets verksamhet, samarbetspartner och mål relaterade till omvandling av hälso-och sjukvårdssektorn. ERRIN vill gärna att de regionala exemplen har kopplingar till projekt eller aktörer som kan tänka sig vara intresserade av THCS framtida utlysningar.

Vid intresse hör av er till Isabelle.Johansson@regionostergotland.se innan 27 februari med en kort beskrivning av ditt exempel.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan