regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Vinnova skickar ut nyhetsbrev för Horisont Europa

Månadsvis kommer Vinnova att publicera nyhetsbrev om EU:s forskning och innovation program Horisont Europa. I nyhetsbreven kommer prenumeranter få aktuella uppdateringar om olika finansieringsmöjligheter (utlysningar) och event kopplade till Horisont Europa.

Allt fler utlysningar för programperioden 2021-2027 riktar sig till regionerna i EU. Nyhetsbrevet från Vinnova kan därför vara en värdefull informationskanal för personer och aktörer med intresse för EU:s forsknings-och innovationsfrågor samt till medborgare i regionerna som är i processen att påbörja projektansökningar inom innovation och forskning. Horisont Europa Länk till annan webbplats. har syftet att: stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund samt det europeiska forskningsområdet, främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft, jobbskapande och stötta projekt i de frågor som är viktigast för alla aktörer, nationella och lokala.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan