regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ansökan öppen för att delta i den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week 2023

Den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week (EU MRS Week) kommer att äga rum i hybridformat 24-28 april 2023 i Bryssel och online. Under slagorden ’transform to thrive’ (’transformera för att frodas’) kommer EUMRS-veckan 2023 att fokusera på tre teman: energi, kompetens och finansiering.

MRS-veckan Länk till annan webbplats. är det största Brysselbaserade evenemanget tillägnat att samla nyckelintressenter från ministerier i EU:s fyra makroregionala strategier: EU:s strategi för Östersjöregionen, Donauregionen, Adriatisk-joniska regionen och Alpregionen. Eventet lägger fokus på att belysa och sprida kunskap om strategierna genom att koppla samman representanter från EU-institutioner, akademin, en variation av sektorer, organisationer och civilsamhället.

Från morgnarna den 24 till 26 april 2023 kommer intressentsessioner online att anordnas. Alla sessioner som äger rum från eftermiddagarna den 26 till 28 april kommer att organiseras i hybridformat. Nyckelintressenter för EU MRS kommer ges möjlighet att vara med på plats i Event Lounge, Bryssel, medan andra intresserade kommer att kunna delta i debatten online.

På eftermiddagen den 26 april inleder Elisa Ferreira, kommissionär med ansvar för sammanhållning och reformer, officiellt EU:s MRS-vecka. Tematiska sessioner kring tre teman kommer att hållas från eftermiddagen den 26 april till eftermiddagen den 27 april. Den 28 april 2023 hålls ett stängt hög-nivåmöte i Europeiska kommissionens Charlemagne-byggnad. Detta event kommer endast att äga rum på inbjudan med möjlighet för intressenter att följa via webbström.

Arrangörerna har skapat en guide med information om vem som kan ansöka om att bli EUMRS Week-partner, hur man skickar in ansökningar samt villkor och krav som sökande måste uppfylla, bland annat. Den som är intresserad av att skicka in sin ansökan för att organisera onlinesessioner kan skicka in sina förslag till och med den 10 mars 2023 via anmälningssidan Länk till annan webbplats. och ange lösenordet: EUMRSWEEK.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan