regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Informationsdag om utlysningar för Horisont Europa och frågeformulär för EUREGHA-regioner

Just nu finns ett frågeformulär uppe för att samla in och kartlägga EUREGHA-medlemmarnas intresse för de kommande utlysningarna inom Horisont Europa och EU4Health-programmen 2023 och 2024. EUREGHA-sekretariatet kommer att använda denna kartläggning som en resurs för att optimera sin informationsforskning och -spridning inom nätverket, samt att underlätta kopplingen mellan de regioner som är intresserade av att arbeta med forskning och innovation inom hälsa.

Den 19 januari pågick en informationsdag angående kluster 1 i Horisont Europas underpelare för fokusområdet hälsa. Informationsmötet hade syfte att informera potentiella sökande om utlysningar för områden som inkluderas i kluster 1, alltså Hälso-och sjukvårdsprogram. Mötet hölls av European Health and Digital Executive Agency (HaDEA). HaDEA hanterar specifika finansieringsprogram gällande hälso-och sjukvården på uppdrag av EU-kommissionen. Konkret för hälsoområdet innebär detta att HaDEA lanserar utlysningar för Horisont Europa kluster 1 om hälsa inklusive cancer. De är också ansvariga för att övervaka projektens hela livscykel.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan