regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Öppet samråd från EU-kommissionen om Horisont Europas programgenomförande och framtida prioriteringar - deadline 23 februari

EU-kommissionen vill nu utvärdera de tidiga resultaten från Horisont Europas finansierade innovation och forskningsprojekt 2021-2027. Det är en halvårsutvärdering som omfattar tidiga finansierade projekt inom Horisont Europa inom alla vetenskapliga områden som får stöd av programmet. Utvärderingen sker via ett öppet samråd som omfattar partnerskap, Europeiska institutioner för teknik och innovation samt forskningsuppdrag.

Samrådet har syfte att hjälpa EU-kommissionen granska och utforma framtida EU-satsningar. Samrådsperioden är mellan 1 december 2022 till 23 februari 2023. Fram till 23 februari går det att tycka till om tidigare programgenomföranden och framtida prioriteringar samt utformning av Horisont Europas program. Delta i samrådet och besvara frågorna Länk till annan webbplats. innan den 23 februari (EU-login krävs Länk till annan webbplats.).

Efter att samrådsperioden är över kommer EU-kommissionen att sammanfatta synpunkterna som lämnats in i en faktarapport där de förklara hur de tänker uppmärksamma och ta synpunkterna vidare. Genom samrådet kan nationella och regional aktörer hjälpa EU-kommissionen bedöma vad programmet har gjort för att föra EU närmare de allmänna och specifika målen för Horisont Europa Länk till annan webbplats., samt eventuella ogynnsamma effekter.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan