regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nytt förslag om minskning av utsläpp för nya stadsbussar och lastbilar

Den 14 februari föreslog EU-kommissionen nya mål för koldioxidutsläpp från tunga fordon. Förslaget gäller bland annat nya stadsbussar och lastbilar och knyter an till den gröna given och REPowerEU.

I förslaget ingår ett antal nya ambitiösa mål för att minska EU:s koldioxidutsläpp. Efter att förhandlingar kring ett liknande lagförslag för bilar Länk till annan webbplats. färdigställts, tar detta förslag vid för nya mål för tyngre fordon. Målen, som bland annat avser nya stadsbussar och lastbilar, ska enligt förslaget sättas i kraft från och med 2030. Mot bakgrund av att lastbilar, stadsbussar och långfärdsbussar i EU drivs till 99 procent med förbränningsmotorer, ofta på fossila bränslen, föreslår kommissionen att fram till 2040 ska utsläppen minskas med hela 90 procent.

En infasning av striktare regelverk kring koldioxidutsläpp för nya tunga fordon såsom lastbilar och landsbygdsbussar, jämfört med 2019 års nivåer, föreslår EU-kommissionen genom:

  • Utsläppsminskningar på 45 procent från och med 2030
  • Utsläppsminskningar på 65 procent från och med 2035
  • Utsläppsminskningar på 90 procent från och med 2040

Lastbilar står för mer än 6 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, och mer än 25 procent av vägtransporternas totala utsläpp av växthusgaser. Kommissionen föreslår också att alla nya stadsbussar ska vara helt utsläppsfria från och med 2030 med motivationen att det inte bara kommer gynna klimatet, utan även städernas luftkvalitet och därmed invånarnas hälsa. I dagsläget innebär ”nollutsläppsfordon” batteridrivna elfordon samt bränslecells- och vätgasdrivna fordon.

Genom en minskad efterfrågan av importerade fossila bränslen går förslaget i linje med både den gröna given och REPowerEU, genom större energibesparingar och energieffektivisering av EU:s transportsektor.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan