regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • EP vill ha tillgång till säkra aborter i hela EU

  Idag är det dagen för säker abort och frågan om reproduktiva rättigheter och säkra aborttjänster hamnar i rampljuset. Europaparlamentariker och experter på kvinnors hälsa kräver att rätten till säkra aborter garanteras i hela EU och betonar att sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet.
  Aktuellt
 • Spanska ordförandeskapet stödjer EU-direktiv om våld mot kvinnor

  Den spanska jämställdhetsministern Irene Montero betonar behovet av att nå en överenskommelse om direktivet för att lagföra våld mot kvinnor. Vid ett möte för att presentera prioriteringarna för det spanska ordförandeskapet välkomnade hon kommissionens och parlamentets ståndpunkter om att inkludera våldtäktsbrott i ärendet. Direktivet diskuteras nu mellan parterna i trilogförhandlingar med förhoppningen att nå en överenskommelse före årets slut.
  Aktuellt
 • EU vill sätta stopp för grönmålning

  EU-parlamentet och Euroepiska rådet har nått en preliminär överenskommelse om att förbjuda grönmålning, det vill säga att ge konsumenter vilseledande information eller falska löften om hållbarhet i texter om varorna. På så sätt vill man förbättra konsumentinformationen om produkters hållbarhet.
  Aktuellt
 • Östergötland och Linköping i rampljuset när mobilitetsprojekt uppmärksammas

  The Movement in a City – projektet med resande i Linköping i fokus - anses vara ett av två mest intressanta projekt enligt Drive Sweden. Projektet ska presenteras inför europeiska städer under POLIS-konferensen i Bryssel den 30 november.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet har röstat om viktiga råmaterial

  Europaparlamentet röstade den 14 september 2023 om förslaget om att säkra tillgången på viktiga råmaterial, det så kallade Critical Raw Materials Act . Detta steg innebär att slutförhandlingar kan inledas med medlemsländerna i ministerrådet. Förhoppningen är att nå en uppgörelse om lagens slutliga utformning innan årsskiftet.
  Aktuellt
 • Analys av Sveriges hälso-och sjukvård

  European Observatory on Health Systems and Policies (EOHSP) har publicerat en ny upplaga av landrapporten “Sweden: health system review”: som är en analys av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. I den nylanserade analysen om svensk hälso- och sjukvård lyfts långa väntetider för specialiserade vårdtjänster och ojämlik hälsa mellan olika socioekonomiska grupper upp som särskilda utmaningar.
  Aktuellt
 • OECD:s rekommendationer för regional utveckling

  Nya rekommendationer från OECD, organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, har fastställt tio steg för regional utveckling. Rekommendationerna antogs av OECD-rådet och ger länderna ett övergripande ramverk för hur man kan utveckla den regionala utvecklingspolitiken.
  Aktuellt
 • Förnybartdirektivet godkänns av Europaparlamentet

  Europaparlamentet röstade den 12 september 2023 för att öka utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU. I och med detta är lagen nu formellt godkänd av parlamentet och väntar godkännande av rådet.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet: högre krav i vattendirektivet

  Europaparlamentet antog den 12 september 2023 en resolution om att sänka gränserna för förekomsten av föroreningar och giftiga kemikalier i grund- och ytvatten i unionen. På så vis vill man förbättra EU:s vattenkvalitetsnormer.
  Aktuellt
 • EP röstar ja till nya regler för ämnen av mänskligt ursprung

  Europaparlamentet har nått en överenskommelse om nya regler för att reglera ämnen av mänskligt ursprung (SoHO), vilket bland annat inkluderar blod, plasma, och bröstmjölk. Huvudmålet är att harmonisera regler kring kompensation vid donationer och utvidga skyddsåtgärder för patientgrupper. Nästa steg är att nå en överenskommelse med rådet som förväntas vara klar vid årets slut.
  Aktuellt
 • Öppen ansökan till coachingsessioner via Health InnoFacilitator

  Health InnoFacilitator, ett EU-finansierat projekt som syftar till att främja offentlig upphandling av innovation inom hälso- och sjukvården välkomnar offentliga upphandlare inom vård och social omsorg att ansöka till coachningssessioner för att få vägledning bland annat inför framtida utlysningar för EU-finansiering. Ansökan är öppen till 16 oktober.
  Aktuellt
 • Vinnarna i EU:s utmärkelse för digitala färdigheter 2023 är här!

  De vinnande projekten av det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 har tillkännagivits. Vid en prisutdelning ledd av EU-kommissionen belönades flera projekt som för betydande insatser för att förbättra digitala färdigheter i EU. Sverige är delaktiga i ett av de vinnande projekten.
  Aktuellt
 • Linköping är en av Europas mest innovativa städer

  Linköping är en av semifinalisterna till EU-kommissionens pris iCapital Award. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling.
  Aktuellt
 • Digitala åtgärder för att underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands

  EU-kommissionen föreslog den 6 september nya åtgärder som ska främja digital samordning av de sociala säkerhetssystemen. Åtgärderna ska minska byråkratin för medborgare och företag och därmed underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands.
  Aktuellt
 • Målet om 90 procent gaslagring uppnått – 2,5 månad före deadline

  De senaste åren har varit tuffa för många vad gäller energipriser, och under 2022 hade drygt 9 procent av EU:s invånare svårt att värma upp sina hem. Att gaslagren fyllts med 90 procent inför kommande vinter understryker därmed, menar energikommissionären Kadri Simson, att EU är väl förberett och att detta kommer att bidra till att ytterligare stabilisera marknaderna.
  Aktuellt
 • Genomförandet av den globala strategin för samarbete inom forskning och innovation

  EU-kommissionen har antagit en första rapport om genomförandet av EU:s övergripande strategi för internationell samverkan inom forskning och innovation (FOI-strategin) "Global Approach to research and innovation". Rapporten visar att implementeringen hittills varit effektiv och relevant, och att det är en lämplig strategisk ram för internationellt FOI-samarbete.
  Aktuellt
 • Efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa

  EU-kommissionen har lanserat en efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa. Denna inbjudan stöder genomförandet av de åtgärder som anges i EU-kommissionens övergripande strategi för psykisk hälsa. EU-kommissionen uppmanar nationella och regionala aktörer att lämna in förslag på bästa och lovande praxis via EU:s portal för bästa praxis senast fredagen den 29 september.
  Aktuellt
 • Rapporteringsregler för gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

  Den 17 augusti antog EU-kommissionen nya rapporteringsregler för genomförandet av den så kallade gränsjusteringsmekanismens (CBAM) övergångsfas. Övergångsfasen inleds den 1 oktober 2023 och pågår till slutet av 2025.
  Aktuellt
 • New European Bauhaus Festival 2024

  Datumen för nästa upplaga av New European Bauhaus (NEB) Festival har satts. Festivalen, som erbjuder en unik möjlighet till internationell exponering, kommer att hållas i Bryssel mellan den 18-20 april 2024.
  Aktuellt
 • Majoriteten av européer anser att den gröna omställningen bör gå snabbare

  En stor majoritet av européerna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för världen, enligt en Eurobarometerundersökning som publicerades den 20 juli 2023. I undersökningen om klimatförändringar intervjuades 26 358 personer från olika samhälls- och befolkningsgrupper i samtliga 27 EU-länder mellan den 10 maj och 15 juni 2023.
  Aktuellt