regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rapporteringsregler för gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

© Europeiska unionen [2023] – källa: Europaparlamentet
© Europeiska unionen [2023] – källa: Europaparlamentet

Den 17 augusti antog EU-kommissionen nya rapporteringsregler för genomförandet av den så kallade gränsjusteringsmekanismens (CBAM) övergångsfas. Övergångsfasen inleds den 1 oktober 2023 och pågår till slutet av 2025.

EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM) Länk till annan webbplats. är ett verktyg för att sätta ett pris på den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av koldioxidintensiva varor som förs in på EU:s marknad, och ska uppmuntra till renare industriproduktion i länder utanför EU. Det gradvisa införandet av CBAM är anpassat till utfasningen av gratis utsläppsrätter inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) Länk till annan webbplats. för att stödja utfasningen av fossila bränslen i EU:s industri.

CBAM-förordningen trädde officiellt i kraft den 16 maj 2023. Förordningen i sig kommer att börja tillämpas i sin övergångsfas den 1 oktober 2023, med den första rapporteringsperioden för importörer som slutar den 31 januari 2024.

I samband med att kommissionen publicerade en genomförandeförordning för CBAM den 17 augusti angavs även rapporteringsskyldigheterna under övergångsperioden för EU-importörer av varor som omfattas av CBAM samt övergångsmetoden för beräkning av inbäddade utsläpp från produktionen av dessa varor.

För övergångsfasen från oktober 2023 till slutet av 2025 införs ett krav på näringsidkare att rapportera om utsläpp i deras import som omfattas av mekanismen. Under denna period behöver inte näringsidkare betala någon justeringsavgift, utan ges tid att förbereda sig medan metoden färdigställs fram till 2026.

CBAM kommer inledningsvis att tillämpas på import av vissa varor och utvalda ämnen vars produktion är koldioxidintensiv och med störst risk för koldioxidläckage, såsom cement, järn och stål, aluminium, gödselmedel, el och vätgas. Med detta tillämpningsområde ska CBAM, när det är helt infört, fånga upp mer än 50 procent av utsläppen i de sektorer som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS). Syftet med övergångsperioden är att den ska fungera som en pilot- och inlärningsperiod för alla intressenter (importörer, producenter och myndigheter) och att samla in användbar information om inbäddade utsläpp för att förfina metoden tills den sätts helt i kraft.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan