regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EP vill ha tillgång till säkra aborter i hela EU

Bild: Polsk MEP Robert Biedron, ledare av oppositionspartiet Nova Lewika

Idag är det dagen för säker abort och frågan om reproduktiva rättigheter och säkra aborttjänster hamnar i rampljuset. Europaparlamentariker och experter på kvinnors hälsa kräver att rätten till säkra aborter garanteras i hela EU och betonar att sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet.

Inom EU finns det ingen enhetlig lagstiftning om rätten till abort, och varje medlemsland har sina egna politiska bestämmelser i frågan. Detta har skapat betydande olikheter i tillgången till säkra och lagliga aborttjänster i Europa. Till exempel har Spanien och Frankrike år 2022 utökat perioden då kvinnor har rätt till att avsluta sina graviditeter till 14 veckor. I kontrast behåller Malta ett totalförbud mot abort och Polen behåller en strikt lag där abort enbart accepteras med särskilda undantag.

Även i länder där abort är tillåtet kan det vara utmanande för kvinnor att få tillgång till säkra och enkla vårdtjänster. Bristen på information och utbildning om sexuell och reproduktiv hälsa är en bidragande faktor till detta problem.

Flera ledamöter Länk till annan webbplats. i Europaparlamentet och hälsoorganisationer har uttryck sin oro över de splittrande abortlagarna i EU under åren. Ännu har inget förslag från EU-kommissionen publicerats, men kraven på säkrare tillgång till abort och skydd av reproduktiva rättigheter fortsätter att växa i Europa.

Läs mer om Europaparlamentarikernas kamp för rätten till abort i EU via denna länk Länk till annan webbplats.!