regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet: högre krav i vattendirektivet

Europaparlamentet antog den 12 september 2023 en resolution om att sänka gränserna för förekomsten av föroreningar och giftiga kemikalier i grund- och ytvatten i unionen. På så vis vill man förbättra EU:s vattenkvalitetsnormer.

I linje med den europeiska gröna givens nollföroreningsambition lade kommissionen i oktober 2022 fram ett förslag om att revidera förteckningarna över ytvatten- och grundvattenföroreningar som måste övervakas och kontrolleras.

Europaparlamentet antog den 12 september 2023 en resolution Länk till annan webbplats. om att sänka gränserna för förekomsten av föroreningar och giftiga kemikalier i unionens vatten. Bland annat vill ledamöterna att så kallade PFAS-kemikalier (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, även kända som "evighetskemikalier") ska ingå på EU:s lista över ämnen som förorenar grund- och ytvatten. Resolutionen ska nu diskuteras med EU-kommission, som arbetar med att uppdatera EU:s olika vattendirektiv.

Ledamöterna påpekar att EU:s bevakningslistor, som innehåller ämnen som utgör en betydande risk för människors hälsa och miljön, bör uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med nya vetenskapliga bevis och nya kemikalier. Förutom att de vill se en undergrupp av PFAS, bör även mikroplaster och antimikrobiellt resistenta mikroorganismer läggas till på listorna för både grundvatten- och ytvattenföroreningar enligt ledamöterna. Den antagna resolutionen innehåller även strängare normer för flera bekämpningsmedel (bland annat glyfosat och atrazin) samt läkemedel.

Producenter som säljer produkter som innehåller förorenande kemiska ämnen bör enligt resolutionen bidra till att finansiera övervakningskostnaderna, en verksamhet som för närvarande finansieras av medlemsländerna.

Resolutionen antogs med 495 röster för, 12 röster emot och 124 nedlagda röster. Så snart rådet har enats om sin ståndpunkt kan parterna inleda samtalen om den slutgiltiga utformningen av lagen.

Parlamentets position om vattendirektivet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan