regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet har röstat om viktiga råmaterial

En lastbil vid saltvattenbassänger vid litiumfabriken Albemarle på saltslätterna i Salar de Atacama, Chile

Europaparlamentet röstade den 14 september 2023 om förslaget om att säkra tillgången på viktiga råmaterial, det så kallade Critical Raw Materials Act. Detta steg innebär att slutförhandlingar kan inledas med medlemsländerna i ministerrådet. Förhoppningen är att nå en uppgörelse om lagens slutliga utformning innan årsskiftet.

I våras lade EU-kommissionen fram ett förslag om att säkra tillgången till viktiga råmaterial Länk till annan webbplats. som behövs i den gröna omställningen, i samband med att man presenterade en industriell plan för den europeiska gröna given Länk till annan webbplats.. Syftet med förslaget är att minska beroendet av ämnen från enskilda länder, likväl som att stärka cirkularitet, och öka den egna produktionskapaciteten. Råmaterial som litium, kobolt och magnesium är avgörande beståndsdelar i en rad varor som bidrar till att minska klimatutsläppen såsom batterier, vindturbiner och halvledare. Tillgången i medlemsländerna på dessa är långt i från det som beräknas behövas de närmaste årtiondena och vissa av dem kommer från endast ett land, inte sällan Kina.

En lag om kritiska råvaror skulle syfta till att göra EU mer konkurrenskraftigt och självständigt. Förslaget ämnar minska byråkrati, främja innovation längs värdekedjan, stödja små och medelstora företag samt stimulera forskning och utveckling av alternativa, miljövänliga material samt gruv- och produktionsmetoder.

Den 14 september antog alltså parlamentets ledamöter sin ståndpunkt om att öka tillgången på strategiska råvaror, vilket ses som avgörande för att säkra EU:s övergång till en hållbar framtid. Ledamöterna förespråkade ett större fokus på forskning och innovation vad gäller material och produktionsprocesser som kan ersätta råmaterial i strategisk teknik. Ledamöterna påpekade även ett behov av förenklad byråkrati för företag, i synnerhet små och medelstora företag.

I sin förhandlingsposition inför samtalen med rådet betonade ledamöterna vikten av att säkra strategiska partnerskap mellan EU och tredjeländer om kritiska råvaror för att diversifiera EU:s försörjning på lika villkor. De vill på så vis bana väg för långsiktiga partnerskap med kunskaps- och tekniköverföring, utbildning och kompetenshöjning, samt utvinning och bearbetning enligt de bästa ekologiska standarderna i partnerländerna.

Lagförslaget antogs med 515 röster för, 34 röster emot och 28 nedlagda röster. Parlamentet kommer nu att inleda förhandlingar med det spanska ordförandeskapet i rådet för att nå en överenskommelse.

Parlamentets position om Critical Raw Materials Act Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan