regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Förnybartdirektivet godkänns av Europaparlamentet

Europaparlamentet röstade den 12 september 2023 för att öka utbyggnaden av förnybar energi, i linje med den gröna given och REPowerEU. I och med detta är lagen nu formellt godkänd av parlamentet och väntar godkännande av rådet.

Uppdateringen av direktivet om förnybar energi, eller förnybartdirektivet, härrör från Fit for 55-paketet. Syftet är att anpassa befintlig klimat- och energilagstiftning för att uppfylla det nya EU-målet om en minskning av växthusgasutsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. De föreslagna målen höjdes ytterligare under REpowerEU-paketet, som syftar till att minska Europas beroende av import av fossila bränslen från Ryssland till följd av dess anfallskrig mot Ukraina. Lagen innehåller även nya åtgärder som ska leda till att förkorta godkännandeförfarandet för utbyggnad av förnybar energi.

Uppdateringen av förnybartdirektivet, som sedan tidigare överenskommits om preliminärt mellan Europaparlamentet och rådet Länk till annan webbplats., ökar andelen förnybar energi i EU:s slutliga energiförbrukning till 42,5 procent senast 2030. Medlemsländerna uppmanas även att sträva efter att uppnå 45 procent.

Lagstiftningen ska även påskynda förfarandena för att bevilja tillstånd för nya kraftverk för förnybar energi, såsom solpaneler eller vindkraftverk. Nationella myndigheter bör inte ta längre tid än 12 månader på sig att godkänna nya anläggningar för förnybar energi om de är belägna i så kallade förnybara go-to-områden Länk till annan webbplats.. Utanför sådana områden bör processen inte överstiga 24 månader.

Inom transportsektorn bör utbyggnaden av förnybar energi leda till en minskning av växthusgasutsläppen med 14,5 procent till 2030. Detta ska ske genom en större andel avancerade biobränslen och en mer ambitiös kvot för förnybara bränslen av icke-biologiskt ursprung, t.ex. vätgas.

Medlemsländerna ska enligt direktivet även fastställa ett vägledande mål för innovativ teknik för förnybar energi på minst 5 procent av den nyinstallerade kapaciteten för förnybar energi, samt ett bindande ramverk för gränsöverskridande energiprojekt. Medlemsländerna ska garantera att bioenergi produceras på ett sätt som säkerställer att biomassan används på ett resurseffektivt sätt samtidigt som användningen minimerar risken för negativt påverka biologisk mångfald, miljö och klimat.

Lagstiftningen antogs med 470 röster för, 120 röster emot och 40 nedlagda röster. Den måste nu formellt godkännas av rådet för att bli lag.

Parlamentet har formellt godkänt förnybartdirektivet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan