regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa

EU-kommissionen har lanserat en efterlysning av bästa och lovande praxis om psykisk hälsa. Denna inbjudan stöder genomförandet av de åtgärder som anges i EU-kommissionens övergripande strategi för psykisk hälsa. EU-kommissionen uppmanar nationella och regionala aktörer att lämna in förslag på bästa och lovande praxis via EU:s portal för bästa praxis senast fredagen den 29 september.

EU-kommissionen efterlyser i sin utlysning bästa praxis särskilt gällande samordning och åtgärder mot psykisk ohälsa i flera olika politikområden. Bästa praxis kan handla om att ta itu med barn och ungas mentala hälsa under skolgång eller patienters mentala hälsa och välbefinnande efter behandling. Det kan även handla om stöd till utveckling och genomförande av förebyggande insatser mot depression, ångest och ensamhet. Integrerade gröna miljöer i statsmiljö och koordinering av fysisk aktivitet och kultur eller bra exempel på hur man samordnar vård mot psykisk ohälsa är några andra exempel på bästa praxis aktörer kan framföra i portalen.

Lämna in exempel på bästa praxis via EU-portalens hemsida. Länk till annan webbplats.

Europeiska kommissionens portal för bästa praxis är utformad för att hjälpa till att hitta tillförlitlig och praktisk information om genomförda metoder som erkänts som ”bästa” eller ”lovande” inom folkhälsoområdet. Portalen ger också en översikt över praxis som samlats in och överförts i åtgärder som samfinansierats inom ramen för EU:s hälsoprogram under de senaste fem åren.

Alla metoder som bedöms som "bästa" eller "lovande" enligt de kriterier som antagits kommer att publiceras i portalen. Portalen har i syfte att hjälpa medlemsstaterna nå de hälsorelaterade målen för hållbar utveckling senast 2030. Den har också syftet att sprida kunskap som kan bidra till att nå FN/WHO:s globala mål för hälsa.

Den övergripande strategin för psykisk hälsa

I sitt tal om tillståndet i unionen 2022 tillkännagav Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nya åtgärder mot psykisk ohälsa. Som svar på detta antog EU-kommissionen den 7 juni 2023 ett initiativ som främjar en heltäckande, förebyggande och flerpartsinriktad strategi för psykisk hälsa. Strategin har syftet att stödja medlemsländernas ansträngningar att ta itu med de beteendemässiga, socioekonomiska, miljömässiga - och kommersiella faktorer som påverkar den psykiska hälsan.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan