regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Målet om 90 procent gaslagring uppnått – 2,5 månad före deadline

De senaste åren har varit tuffa för många vad gäller energipriser, och under 2022 hade drygt 9 procent av EU:s invånare svårt att värma upp sina hem. Att gaslagren fyllts med 90 procent inför kommande vinter understryker därmed, menar energikommissionären Kadri Simson, att EU är väl förberett och att detta kommer att bidra till att ytterligare stabilisera marknaderna.

Under 2022 uppmättes att 9,3 procent av EU:s invånare inte kunde värma upp sina hushåll ordentligt – en ökning med 2,4 procentenheter från föregående år. Detta rapporterade Eurostat om Länk till annan webbplats. den 11 september 2023. Situationen varierade i hög utsträckning mellan EU-länderna. De högsta andelarna människor som inte kunde hålla sin bostad tillräckligt varm under perioden registrerades i Bulgarien med 22,5 procent, följt av Cypern, Grekland, Litauen, Portugal, Spanien och Rumänien. Finland, Luxemburg, Slovenien, Österrike, Tjeckien, Sverige och Estland rapporterade däremot de lägsta andelarna – samtliga under fyra procent.

EU upplevde en utdragen period med volatila och höga energipriser under 2021, bland annat på grund av lägre fyllnadsgrader i lagren än vanligt. De ökade geopolitiska spänningarna efter Rysslands invasion av Ukraina i början av 2022 förstärkte osäkerheten och framhävde behovet av välfyllda gaslager för framtida vintrar.

Lagring ger normalt 25-30 procent av den gas som förbrukas i EU under vintern, vilket minskar behovet av att importera ytterligare gas och bidrar till att absorbera försörjningschocker.

Gas står endast för omkring tre procent av energikonsumtionen i Sverige, i jämförelse med EU-snittet som ligger på närmare en fjärdedel. Många EU-länder importerar nästan all sin gas och vissa EU-länder är även beroende av en enda källa eller en transportväg för merparten av sin gas. Fastän Sverige generellt inte är ett land som är beroende av gas för uppvärmning är EU:s tillgång ändå något som påverkar marknaden, och därmed även svenska priser på energi.

För att öka försörjningstryggheten och få överkomliga energipriser ska, enligt förordningen om gaslagring som antogs den 27 juni 2022, underjordiska gaslager fyllas till minst 90 procent före vinterperioder. Inte minst i kontexten kring Rysslands användning av energiförsörjning som vapen tydliggjordes behovet av att minska prisvolatiliteten på gas och att verka för säker och förutsägbar energiförsörjning. Åtgärderna syftar till att ta itu med grundorsakerna till problemet på gasmarknaden och ämnar säkerställa försörjningstryggheten till rimliga priser under kommande vintrar. Målet om 90 procent gaslagring inför den kommande vintern uppnåddes redan i augusti, runt två och en halv månad före utsatt deadline som är den 1 november.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan