regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitala åtgärder för att underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands

EU-kommissionen föreslog den 6 september nya åtgärder som ska främja digital samordning av de sociala säkerhetssystemen. Åtgärderna ska minska byråkratin för medborgare och företag och därmed underlätta för européer att bo, arbeta och resa utomlands.

Kommissionens meddelande om åtgärderna lades fram för att underlätta byråkratin för utlandsbosatta. EU-medborgare har rätt att resa till, arbeta och bosätta sig i andra EU-länder, och under 2021 var 16 miljoner medborgare i ett EU/-EES-land eller Schweiz bosatta eller arbetande i ett annat land. Mot denna bakgrund anser kommissionen att ett förbättrat och digitaliserat informationsutbyte, för att lättare och snabbare kunna erkänna och bevilja sociala förmåner i andra länder, är på sin plats.

Kommissionens meddelande om digitala åtgärder talar om en full övergång till digitala verktyg åt tillgång till socialförsäkringssystem, för smidigare tillgång för alla. Det innehåller även en utvärdering av framstegen i en digitaliserad samordning och ger förslag på åtgärder för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

På vägen mot en mer digital samordning av de sociala trygghetssystemen uppmanar kommissionen medlemsländerna att påskynda det nationella genomförandet av elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI) Länk till annan webbplats. så att det är fullt operativt i hela EU senast i slutet av 2024. EESSI har i syfte att digitalisera utbytet mellan nationella socialförsäkringsinstitutioner och hjälper till att dra ner på pappersbaserade och tidskrävande procedurer.

Medlemsländerna uppmanar även att delta i pilotprojekten för det europeiska socialförsäkringskortet (Esspass) Länk till annan webbplats., samt att införa den europeiska e-identitetsplånboken. Esspass undersöker hur medborgarnas rätt till sociala förmåner lättare kan fastställas och kontrolleras över gränserna. Ambitionen är att underlätta för berörda aktörer att kunna kontrollera medborgarnas socialförsäkringstäckning digitalt och för medborgarna att kunna ta med sig sociala förmåner över gränserna inom EU. I ett senare skede vill man även samordna en liknande insats kring det europeiska sjukförsäkringskortet, det så kallade blå kortet. Den digitala plånboken, som EU-kontoret rapporterade om Länk till annan webbplats. i juli 2023, syftar till att möjliggöra för EU-medborgare att bära digitala versioner av intyg om rätt till förmåner.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan