regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-fonder och program

Det finns en mängd olika fonder och program inom EU från vilka regioner, kommuner, organisationer och företag kan ansöka om medel.

Struktur- och investeringsfonderna

Dessa är geografiskt bestämda och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden. I regionalfonden ingår även de territoriella samarbetsprogrammen: Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe som Östergötland omfattas av. Dessa fonder är EU:s verktyg för att arbeta med genomförandet av EU:s regionalpåolitik (sammanhållningspolitik) och ska bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom EU, samt minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor.

EU:s sektorsprogram

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. Det finns för programperioden 2021-2027 ett antal olika program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Varje program har ett tematiskt fokus och det är därför viktigt att läsa igenom programbeskrivningar och utlysningarnas innehåll noga för att undersöka om projektidén passar in i programmet. Regionen har också ett antal kontaktpersoner som man kan kontakta för att få mer information.

Kontakt

Isabelle JohanssonKontorsansvarig, EU-kontoret (Head of Office)Enheten för internationell samverkan