regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-årsöversikt 2024

2024 är ett händelserikt år inom europeisk politik, med val till Europaparlamentet och därefter tillsättning av en ny EU-kommission. Det är med andra ord ett utmärkt tillfälle att titta i backspegeln och reflektera över de senaste fem åren.

Det nuvarande EU-parlamentet och EU-kommissionen tillträdde 2019 och ingen kunde då ana vad de kommande åren skulle föra med sig. Med händelser som pandemi, krig och terrorattentat till ekonomiskt svårare tider och extremväder, har sammanhållningen inom EU satts på prov många gånger. Samtidigt som kriserna har avlöst varandra, och till och med pågått, och pågår parallellt, har stora politiska projekt satts i gång.

Den dubbla omställningen, den gröna och den digitala, har genomsyrat EU:s arbete de senaste åren. Men med politiska vindar som blåser i delvis ny riktning kan fokus komma att skifta under den nya mandatperioden.

Det är således dags att blicka framåt. I EU-årsöversikten kan du ta del av vad som är aktuellt i EU 2024 ur ett östgötskt perspektiv.

Trevlig läsning!