regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-årsöversikt 2023

Årsöversikten beskriver aktuella områden i EU ur ett östgötskt perspektiv.

Ta del av informationen