regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Preliminär politisk överenskommelse om EU Digital Identity Wallet - Europas digitala identitetsapp

EU-kommissionen meddelade den 29 juni att Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär politisk överenskommelse om kommissionens förslag till en rättslig ram för en europeisk digital identitet.

Den preliminära politiska överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kretsar kring de viktigaste delarna i förslaget till en rättslig ram för en europeisk digital identitet. Förslaget om det nya ramverket om digital identitet bygger på ett befintligt regelverk, den så kallade eIDAS-förordningen Länk till annan webbplats.. Det centrala inslaget i kommissionens förslag är en personlig digital plånbok i form av en säker och bekväm app. Tanken med e-plånboken är att göra det möjligt för alla EU-medborgare och -företag att få tillförlitlig tillgång till offentliga och privata onlinetjänster över hela Europa.

Mot bakgrund av den digitala utvecklingen ser man en ökad efterfrågan på elektroniska ID-lösningar som kan uppnå effektivitetsvinster och öka tillförlitligheten i hela EU, både inom privat och offentlig sektor. För att ligga i framkant med denna utveckling menar kommissionen att ramverket måste framföras med en hög nivå av säkerhet för att uppfylla behovet att identifiera och autentisera användare. Syftet med förslaget på det rättsliga instrumentet är att, för gränsöverskridande användning, säkerställa:

  • tillgången till säkra och tillförlitliga elektroniska ID-lösningar,
  • att offentliga och privata tjänster kan förlita sig på tillförlitliga digitala ID-lösningar,
  • att fysiska och juridiska personer har befogenhet att använda digitala ID-lösningar,
  • att dessa lösningar kopplas till olika attribut och möjliggör ett målinriktat utbyte av identitetsuppgifter som är begränsat till behoven för den specifika tjänst som efterfrågas,
  • att betrodda tjänster godkänns inom EU och att lika villkor säkerställs för deras tillhandahållande.

Syftet med den europeiska e-identitetsplånboken är att ge EU-medborgare tillgång till sina personuppgifter via mobilappar – att säkert kunna använda onlinetjänster och identifiera sig med full kontroll över sina personuppgifter. Med e-plånboken på plats ska medborgare runtom i EU kunna hantera personliga digitala dokument och på daglig basis få tillgång till offentliga och privata onlinetjänster. Genom att erbjuda en ram för europeisk digital identitet, som bygger på en omarbetning av det nuvarande regelverket eIDAS, bör åtminstone 80 procent av medborgarna ha möjlighet att använda en digital ID-lösning för att komma åt viktiga samhällstjänster senast 2030. Detta till skillnad från dagsläget, när cirka 60 procent av invånarna i 14 EU-länder kan använda sina nationella digitala ID-lösningar.

Redan den 1 april startade fyra storskaliga pilotprojekt Länk till annan webbplats., som kommissionen har investerat 46 miljoner euro åt från Digitala Europaprogrammet. Syftet med dessa är att testa den digitala plånbokens användningsområden i vardagen, såsom i ett körkort i mobilen, e-hälsa, betalningar samt utbildning och yrkeskvalifikationer.

Framöver kommer ytterligare tekniskt arbete att utföras för att slutföra den rättsliga texten i linje med den preliminära politiska överenskommelsen. När ramverket har antagits kommer det att träda i kraft den 20:e dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan