regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Genomförandet av den globala strategin för samarbete inom forskning och innovation

EU-kommissionen har antagit en första rapport om genomförandet av EU:s övergripande strategi för internationell samverkan inom forskning och innovation (FOI-strategin) "Global Approach to research and innovation". Rapporten visar att implementeringen hittills varit effektiv och relevant, och att det är en lämplig strategisk ram för internationellt FOI-samarbete.

29 juni antog EU-kommissionen den utvärderande rapporten Länk till annan webbplats. riktat till rådet och Europaparlamentet. Rapporten ska genomföras två gånger per år. Den fösta rapporten om genomförandet av den övergripande strategin för forskning och innovation visar att EU gjort framsteg i det internationella forsknings- och innovationssamarbetet.

Bakgrund

I maj 2021 la kommissionen fram förslaget om en global strategi för samarbete inom forskning och innovation Länk till annan webbplats., även kallad EU:s strategi för internationellt samarbete eller FOI-strategin. Strategin syftar till att stärka EU:s roll och inflytande och att betona vikten av internationellt samarbete. Strategin strävar också efter att öka samarbetet inom forskning och innovation internationellt för att hantera globala problem och öka investeringar i områden som digitalisering, klimat, energi, transport, hälsa, utbildning och forskning.

Innehåll

Sammanfattningsvis menar rapporten att EU har gjort bra framsteg med sin globala FOI-strategi de senaste två åren. De har stärkt sina internationella partnerskap och lyckats genomföra nya regler för samarbete med länder utanför EU i forskningsprogrammet Horisont Europa. EU har enligt rapporten etablerat gemensamma mål med internationella partners och arbetat för att främja global samstyrning. EU har samtidigt försvarat sina egna strategiska intressen och ökar sin självständighet. De har använt sin position på den globala arenan för att stödja internationell forskning och teknikutveckling inom gröna-, digitala- och hälsoområden samt för att minska beroendet av andra länder inom viktiga teknikområden.

Trots komplexa geopolitiska utmaningar, såsom konflikten i Ukraina, menar rapporten att EU:s FOI-strategi visat sig vara effektiv och relevant. Vetenskap och teknik blir allt viktigare i utrikespolitiken, och EU kommer fortsätta integrera dem i sin innovation och forskning.

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer fortsätta övervaka genomförandet av FOI-strategin och rapportera om framsteg till rådet och Europaparlamentet i nästa tvåårsrapport som kommer färdigställas 2025.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan