regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU vill sätta stopp för grönmålning

EU-parlamentet och Euroepiska rådet har nått en preliminär överenskommelse om att förbjuda grönmålning, det vill säga att ge konsumenter vilseledande information eller falska löften om hållbarhet i texter om varorna. På så sätt vill man förbättra konsumentinformationen om produkters hållbarhet.

Den 30 mars 2022 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om att stärka konsumenters ställning i den gröna omställningen. Förslaget är ett av de initiativ som anges i kommissionens nya konsumentagenda 2020 och handlingsplan för den cirkulära ekonomin 2020. Det ingår i ett paket med fyra förslag, tillsammans med förordningen om ekodesign och direktivförslagen om gröna påståenden och rätten till reparation.

Den preliminära överenskommelsen mellan parlamentet och rådet uppdaterar den befintliga EU-listan över förbjudna affärsmetoder och lägger till flera problematiska marknadsföringsvanor relaterade till gröntvätt och tidigt föråldrade varor. Syftet med de nya reglerna är att skydda konsumenterna från vilseledande metoder och hjälpa dem att göra bättre inköpsval.

Förhandlare från parlamentet och rådet enades om bland annat:

  • Annonser med generiska miljöpåståenden såsom "miljövänlig", "naturlig", "biologiskt nedbrytbar", "klimatneutral" eller "eko" måste tillhandahålla väsentliga bevis för deras miljöprestanda.
  • Produkter måste redovisa hållbarhetsbegränsande aspekter och dess inverkan på produktens livslängd.
  • Påståenden om utsläppskompensation kommer att granskas noggrant.
  • Hållbarhetsmärkning måste backas upp av erkända certifieringssystem eller offentliga myndigheter.
  • Reklam som uppmuntrar konsumenter att byta ut förbrukningsvaror, t.ex. bläckpatroner, tidigare än nödvändigt kommer att förbjudas.
  • Att felaktigt framställa programuppdateringar som nödvändiga när de endast förbättrar funktionaliteten kommer inte heller att vara tillåtet.
  • Produkter får inte framställas som reparerbara när de inte är det.

För att inte kunna presentera missvisande påståenden om produkters hållbarhet menar ledamöterna i parlamentet att garantiinformationen behövs göras mer synlig, då många inte är medvetna om att alla varor har minst två års garanti i EU. Kommissionen har även fått i uppdrag att utforma en ny harmoniserad etikett för producenter som vill framhäva kvaliteten på sina varor genom att förlänga garantiperioden utan kostnad.

Den preliminära uppgörelsen måste nu få ett slutgiltigt godkännande från både parlamentet och rådet för att bli lag. Omröstningen i Europaparlamentet förväntas äga rum i november. När direktivet träder i kraft kommer medlemsländerna att ha 24 månader på sig att införliva de nya reglerna i sin lagstiftning.

Parlamentets Länk till annan webbplats. och rådets Länk till annan webbplats. pressmeddelanden om den preliminära överenskommelsen.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan