regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Östergötland och Linköping i rampljuset när mobilitetsprojekt uppmärksammas

The Movement in a City – projektet med resande i Linköping i fokus - anses vara ett av två mest intressanta projekt enligt Drive Sweden. Projektet ska presenteras inför europeiska städer under POLIS-konferensen i Bryssel den 30 november.

I detta forskningsprojekt undersöker The Train Brain, i samarbete med Linköpings kommun, ÖstgötaTrafiken, mobiloperatören 3 Sverige och Vinnova, hur människors resmönster tydligare kan kartläggas.

Teknik för att identifiera rörelsen i en stad

Projektet The Movement in a City har utvecklat en tjänst för analys av folksamlingar i mobilitet i städer. Tjänsten utvecklades först i Södertälje, och ska nu demonstreras i Linköping. Genom att kombinera och bearbeta mobildata, kartdata, trafikdata och demografiska data följer tjänsten kontinuerligt den mänskliga rörelsen i en stad och kan identifiera människors verkliga behov av mobilitet i och till/från en stad. Bland annat kan tjänsten visa vilka typer av fordon som används och hur de skulle kunna användas mer effektivt.

Omställningen till hållbar mobilitet är ett delat ansvar mellan kommuner och regioner (som ansvarar för kollektivtrafiken). I detta projekt har Linköpings kommun och Östgötatrafiken fått snabb tillgång till denna nya analyskapacitet, undersökt vad den innebär och lärt sig mer om hur den kan skalas upp till fler städer i Sverige. Projektdeltagarna menar att klimatkrisen ger brådskande incitament till att ställa om till mer hållbara alternativ. Detta gäller inte minst transportsektorn, vars omställning har gått långsammare än andra sektorer. En nyckel till att påskynda omställningen är att säkerställa att det finns en bra grundläggande analys av det verkliga behovet av mobilitet, det vill säga hur människor faktiskt rör sig i och till/från staden.

Systemet håller reda på rörelsen för flera olika transportsätt (tåg, buss, bil, cykel med mera). Tjänsten är alltid aktiv, vilket förbättrar förmågan att följa förändringar och mer flyktiga resebeteenden. Dessutom är den mindre känslig för tillfälliga förändringar. Vidare kommer det vara möjligt att exportera data för att arbeta vidare i andra verktyg.

Projektets mål

Med projektet vill man öka skalbarheten i ett Movement in a City-projekt genom att effektivisera och rationalisera de tre huvudprocesser som ingår i dataimport, databearbetning och dataexport.

Man har redan omfattande information om resorna som sker med kollektivtrafik, men inte lika mycket om de resor som sker utanför kollektivtrafiken. Med hjälp av mobiloperatören 3 och data från Linköpings kommun vill man med projektet förstå mer om de resor som inte görs med ÖstgötaTrafiken. Med hjälp av anonymiserad mobildata hoppas man med projektet bättre kunna förstå resor in och ut ur Linköpings tätort. Syftet med detta är att hitta en metod som hjälper att planera kollektivtrafiken bättre. Genom att göra det enklare att satsa mer där behovet av kollektivtrafik är som störst hoppas man kunna göra det möjligt för fler att resa hållbart.

Denna data ska senare bli ett visuellt verktyg för att titta, analysera och förstå reseströmmar in och ut ur staden. Med den nya analyskapaciteten vill man ge städer och regioner möjlighet att bättre förstå vilka mobilitetslösningar som behövs, men även få snabb feedback på effekten av de initiativ som de arbetar med för att öka marknadsandelen för hållbart resande.

Drive Sweden och POLIS-konferensen

Drive Sweden Länk till annan webbplats., som driver på utvecklingen av digitaliserade, uppkopplade och delade mobilitetslösningar för ett hållbart transportsystem, presenterar projektet som ett av två mest intressanta inför den kommande POLIS-konferensen. Drive Swedens vision är att Sverige tar en ledande roll i att använda digital teknik för att skapa ett mer hållbart transportsystem. Drive Sweden är en offentligfinansierad organisation och är ett av Sveriges sjutton strategiska innovationsprogram, med finansiering från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Den årliga POLIS-konferensen Länk till annan webbplats. är Europas ledande evenemang för hållbar mobilitet i städer och ger städer och regioner möjlighet att visa upp sina transportprojekt och resultat för en stor publik av mobilitetsexperter, praktiker och beslutsfattare från både den offentliga och den privata sektorn.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan