regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Vinnarna i EU:s utmärkelse för digitala färdigheter 2023 är här!

De vinnande projekten av det europeiska priset för digitala färdigheter 2023 har tillkännagivits. Vid en prisutdelning ledd av EU-kommissionen belönades flera projekt som för betydande insatser för att förbättra digitala färdigheter i EU. Sverige är delaktiga i ett av de vinnande projekten.

Det europeiska priset för digitala färdigheter syftar till att uppmärksamma projekt och initiativ som hjälper européerna att utveckla sina kunskaper inom det digitala området. EU-kommissionens plattform för digital kompetens och digitala arbetstillfällen, som anordnade priset, tog emot 330 ansökningar från alla europeiska länder. Vinnarna valdes ut från en lista med 28 finalistansökningar av en jury bestående av experter.

Vinnande projekt är:

Ubbu-Learn to code (Portugal). En plattform med syftet att lära barn koda genom lektioner baserade på spel. Projektet stöds av flera organisationer och utbildningsministern i Portugal.

Ex aeguo Open the Box (Italien och Frankrike). Två projekt som fokuserar på att förbättra digitala färdigheter för elever och lärare, särskilt med avsikt att bekämpa desinformation på nätet.

DigiAcadeny (EIT Health, Irland, Kroatien, Spanien, Sverige och Frankrike). Ett projekt som främjar digitala färdigheter för personer med funktionsnedsättning genom en tillgänglig digital utbildningsplattform.

Girls Code is Better (Italien). Ett projekt som lockar flickor till teknik- och naturvetenskapskarriären genom digital kreativitet och entreprenörskap.

AI4Gov (Spanien, Italien, Tyskland, Estland) Ett högre utbildningsprogram inom AI för offentliga tjänster, finansierat av EU.

Dessa projekt representerar olika aspekter av digitala färdigheter och har stor potential att påverka samhället positivt. Projekten innebär också ett samarbete med nationella koalitioner för digitala färdigheter och digitala arbetstillfällen för att främja digital delaktighet och kompetens i hela Europa.

Läs mer om de vinnande projekten och det Europeiska priset för digitala färdigheter via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan