regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Majoriteten av européer anser att den gröna omställningen bör gå snabbare

En stor majoritet av européerna anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem för världen, enligt en Eurobarometerundersökning som publicerades den 20 juli 2023. I undersökningen om klimatförändringar intervjuades 26 358 personer från olika samhälls- och befolkningsgrupper i samtliga 27 EU-länder mellan den 10 maj och 15 juni 2023.

Medan klimatförändringarna fortfarande anses vara en mycket allvarlig global fråga, visar resultaten från denna Eurobarometer att européernas åsikter om klimatförändringarna har genomgått en viss förändring under de senaste två senaste två åren. Klimatförändringarna rankas inte längre som det allvarligaste problemet som världen står inför, utan ligger nu på tredje plats efter fattigdom, hunger och brist dricksvatten och väpnade konflikter. Historiskt sett har fattigdom, hunger och brist på dricksvatten rankats som de allvarligaste problemen som världen står inför. Att omnämnanden av väpnade konflikter genomgått en betydande ökning, menar rapportförfattarna, kan bero på den pågående ryska invasionen av Ukraina.

Européerna anser däremot fortfarande att klimatförändringarna är ett allvarligt problem i sig. Enligt undersökningen Länk till annan webbplats. ser hela 93 procent av européerna klimatförändringarna som ett allvarligt globalt problem. Klimatförändringarna anses, enligt undersökningen, vara det allvarligaste problemet som världen står inför av respondenter i sju länder: Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Malta, Nederländerna, Österrike, Finland och Sverige. I 16 av de 27 medlemsstaterna rankas klimatförändringarna bland de tre största problemen.

Undersökningen visar även att över hälften av européerna anser att övergången till en grön ekonomi bör påskyndas (58 procent) med tanke på de höga energipriserna och oron för gasförsörjningen efter Rysslands invasion av Ukraina. Ur ett ekonomiskt perspektiv håller 73 procent med om att kostnaderna för skador till följd av klimatförändringarna är mycket högre än de investeringar som krävs för en grön omställning. Tre fjärdedelar (75 procent) av européerna håller med om att klimatåtgärder kommer att leda till innovation.

Fynden i denna undersökning, som fokuserade särskilt på klimatförändringarna, går i enlighet med en ordinarie Eurobarometerundersökning Länk till annan webbplats., som släpptes den 10 juli 2023, vilken visar att EU-invånarna fortsatt visar ett starkt stöd för energiomställningen, ser miljö- och klimatproblemen som några av EU:s viktigaste frågor och förväntar sig massiva investeringar i förnybar energi.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan