regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

OECD:s rekommendationer för regional utveckling

Nya rekommendationer från OECD, organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling, har fastställt tio steg för regional utveckling. Rekommendationerna antogs av OECD-rådet och ger länderna ett övergripande ramverk för hur man kan utveckla den regionala utvecklingspolitiken.

I OECD:s senaste rekommendationer om regional utveckling fastställs tio viktiga steg för att stödja motståndskraftig regional utveckling och minska klyftorna mellan olika platser runtom i Europa. Dessa rekommendationer för den regionala utvecklingspolitiken, som antogs av OECD den 8 juni 2023, utgör ett övergripande ramverk för att vägleda länder i utformningen och genomförandet av strategier för regional utveckling.

OECD, betonar att en högkvalitativ regional utvecklingspolitik är av central betydelse för inkluderande ekonomisk tillväxt, välbefinnande, miljömässig hållbarhet och motståndskraft. Regioner, städer och landsbygdsområden spelar en avgörande roll i att hantera globala förändringar såsom klimatförändringar, digitalisering, demografisk förändring och globalisering, vilka ofta har mycket ojämlika effekter inom OECD-länderna. Som exempel har kriser som pandemin påverkat olika regioner på olika sätt, där vissa drabbats mer än andra.

För att ta itu med dessa utmaningar har OECD utvecklat rekommendationer för regionalt utvecklingsarbete. Dessa inkluderar tio omfattande steg som över tid kan implementeras i regionerna.

De tio stegen för hållbar lokal och regional utveckling inkluderar:

  1. Utforma och implementera en integrerad och balanserad regional utvecklingsstrategi, skräddarsydd för olika platser.
  2. Välj rätt platser att fatta beslut om politikåtgärder för att hantera olika typer av samarbeten inom och mellan regioner, även genom internationella samarbeten.
  3. Engagera sig aktivt med regionala och lokala samhällen och intressenter under hela beslutfattandeprocessen. Detta för att samla in och samordna den kunskap som behövs för att identifiera regionernas behov och dra nytta av deras specifika tillgångar.
  4. Utnyttja regional utvecklingspolitik för att ta itu med framtida kriser.
  5. Främja tillgänglig och kvalitativ internationellt jämförbar data.
  6. Inrätta sunda arrangemang för flernivåstyre för att främja en sammanhängande regional utveckling.
  7. Stärka den administrativa, strategiska och tekniska kapaciteten för utformning och genomförande av regional utvecklingspolitik på nationell och subnationell nivå.
  8. Se till att det finns tillräckligt med olika, balanserade och hållbara finansiella resurser för att stödja den regionala utvecklingspolitiken.
  9. Främja integritet, transparens och ansvarsskyldighet i regional utvecklingspolitik för att säkerställa effektiv användning av offentliga resurser.
  10. Implementera starka system för att främja och utvärdera resultat som stödjer regional utvecklingspolitik baserad på bevis.

Rekommendationerna och de tio stegen hittar du här Länk till annan webbplats..

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan