regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Öppen ansökan till coachingsessioner via Health InnoFacilitator

Health InnoFacilitator, ett EU-finansierat projekt som syftar till att främja offentlig upphandling av innovation inom hälso- och sjukvården välkomnar offentliga upphandlare inom vård och social omsorg att ansöka till coachningssessioner för att få vägledning bland annat inför framtida utlysningar för EU-finansiering. Ansökan är öppen till 16 oktober.

Målet med projektet Health InnoFacilitators är att hjälpa upphandlare att lära sig, och använda sig av innovationsupphandlingsmetoder, verktyg och policyer för att främja hållbara och innovativa lösningar inom hälso- och sjukvården. Denna hjälp inkluderar två typer av rådgivningstjänster: individuell coaching och workshop.

Coachingstjänsterna innehåller personlig vägledning genom sessioner med fokus på två ämnen:

  1. Hjälp med att definiera ouppfyllda behov: stöd för att identifiera relevanta behov från grunden.
  2. Rådgivning om PPI-processen (offentlig upphandling av innovativa lösningar): specialiserad på hjälp för de som är involverade i PPI-processen.

Högst fem deltagare kommer att väljas ut för varje sessionen av en urvalskommitté bestående av experter. Dessa coachingsessioner syftar till att underlätta och stödja offentliga upphandlare i deras arbete med att upphandla innovativa lösningar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Läs mer om Health InnoFacilitator och registrera dig till coachingsessionerna via denna länk- Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan