regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Programmet för medborgare, jämlikhet och värden (CERV)

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden startade 2021 och pågår fram till 2027.

Programmet syftar till att stödja och utveckla öppna, rättighetsbaserande, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen baserade på rättsstatsprincipen.

Det nya programmet är en sammanslagning av den föregående programperiodens finansieringsprogram (2014-2020): programmet för rättigheter, jämställdhet och medborgarskap, programmet Europa för medborgare och programmet för rättvisa. Programmet har som mål att bidra till vidareutvecklingen av ett europeiskt område för rättvisa baserat på rättsstatsprincipen, ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

Programmet har en budget på ca 1,5 miljarder euro för perioden 2021-2027.