regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s sektorsprogram

EU:s sektorsprogram är tematiskt inriktade på specifika områden och ger möjlighet till samarbete med aktörer från hela EU.

Sektorsprogram för Europa

Det finns en rad olika sektorsprogram och medel som söks i konkurrens med andra aktörer från hela Europa. Under programperioden 2021-2027 delas sektorsprogrammen in i olika grupper (paraplyprogram). Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan handla om allt mellan kultur, miljö, transport och digitalisering. Det finns nu för programperioden 2021-2027 flera program och medel att söka i konkurrens med europeiska aktörer. Inom varje program fördelas EU-medel genom så kallade utlysningar där aktörer kan skickar in projektansökningar.

 


Kontakt

Isabelle JohanssonKontorsansvarig, EU-kontoret (Head of Office)Enheten för internationell samverkan