regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

LIFE

Programmet LIFE EU:s finansieringsprogram för miljö, klimat och naturprojekt.

LIFE består av fyra delprogram: natur och biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och livskvalitet, mildring och anpassning av klimatförändringar samt ren energiövergång. LIFE programmet utformas för närvarande och är ännu inte helt färdigställt. EU-kommissionen har föreslagit en budgetökning i jämförelse med föregående programperiod och programmets kostandsplan beräknas att höjas till 5,45 miljarder euro för perioden 2021-2027.