regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s program för utbildning och omfattar alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Det nya programmet är för denna period är mer inkluderande och internationellt.

Budgeten för programperioden 2021-2027 är ca 26 miljarder euro, vilket är en budgetökning med närmare 12 miljarder euro i jämförelse med den tidigare programperioden. Det nya programmet är mer ambitiöst och fokuserar särskilt på att underlätta deltagande för människor med mindre privilegierad bakgrund. Budgetökningen syftar till att stärka ungdomar, ge fler människor möjlighet att få erfarenhet och delta i gränsöverskridande mobilitet och främja en europeisk identitet genom arbete, erfarenhet, utbildning och internationell rörlighet.

Programmets struktur efterliknar den tidigare programperioden med en indelning i tre programområden:

  • Mobilitet
  • Samarbetsprojekt
  • Stöd för policyförändring