regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Horisont Europa

EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, ersätter EU:s tidigare forskning-och innovationsprogram Horisont 2020.

Horisont Europa är till stora delar en fortsättning på Horisont 2020 och är till för alla typer av organisationer och används för att förverkliga EU:s politik och för att ta sig an de globala utmaningarna som att bekämpa klimatförändringarna. Horisont Europa är uppdelat i tre huvudsakliga pelare:

  1. vetenskaplig spetskompetens
  2. globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
  3. innovativa Europa

Horisont Europa är det största samlade finansieringsstödet för forskning och innovation och tillskillnad från det föregående ramprogrammet Horisont 2020, lägger Horisont Europa ett starkare fokus på europeiska partnerskap och ambitiösa forsknings- och innovationsuppdrag (missions) för att lösa stora samhällsutmaningar. Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, rättvist och hållbart samhälle, stärka grön tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Programperioden löper mellan 2021-2027 och har en budget på över 95 miljarder euro.