regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU-kommissionens nya program för de kulturella och kreativa sektorerna för perioden 2021-2027. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

Programmets övergripande mål att främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden, det europeiska kulturarvet och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt inom den audiovisuella sektorn. Programmet har en total budget på 2,4 miljarder euro för programperioden 2021-2027 vilket är en ökning med 50 procent från föregående programperiod.

Programmet gör det möjligt för kulturella och kreativa organisationer och yrkesverksamma att samskapa samt samarbeta över gränserna för att nå bredare publik, tackla aktuella samhällsfrågor och stödja nya konstnärer. Kreativa Europa behåller det ursprungliga strukturen och delas upp i följande tre delprogram:

  • kultur programmet
  • media programmet
  • sektorövergripande programmet