regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU för hälsa

EU för hälsa är unionens hälsoprogram för att främja hälsa, förebygga sjukdomar och skydda EU-medborgare från allvarliga hälsohot. På grund av Covid-19-pandemin har hälsoprogrammet den kommande programperioden fått ökat fokus.

Hälsofrämjande insatser

Insatser inom hälsoprogrammet ska främja hälsa, motverka sjukdomar och stödja omständigheter för hälsosamma levnadsvanor. Dessutom ska åtgärderna skydda medborgarna från allvarliga hälsohot, bidra till innovativa, effektiva och hållbara hälsosystem samt bättre och säkrare hälso- och sjukvård för EU:s medborgare. Programmet kommer dessutom att erbjuda finansiering till berättigade hälso-och sjukvårdsorganisationer och icke-statliga organisationer från EU:s medlemsstater eller tredjeländer som är associerade med programmet

Med en budget på 5,3 miljarder euro är programmet det hittills största folkhälsoprogrammet ekonomiskt sett. Övriga program som kompletterar och stödjer EU för hälsa är: regionala utvecklingsfonden, ESF+, Digitala Europa och Horisont Europa.

Insatsområden för programmet

Programmet kommer att fokusera på följande insatsområden:

  • stärka EU:s beredskap inför större internationella hälsohot
  • stärka hälso-och sjukvårdssystemen så att de kan klara epidemier och långsiktiga utmaningar
  • säkra tillgången på läkemedel och medicinska produkter samt rekommendera en försiktig och effektiv användning av antibiotika
  • främja medicinsk forskning och läkemedelsforskning