regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s struktur- och investeringsfonder

EU:s struktur- och investeringsfonder är geografiskt avgränsade och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden och havs- och fiskerifonden.

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige finansieras via regionalfonden och socialfonden och omfattar Östergötland, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala län. Östergötland omfattas också av tre så kallade interreg-program (Central Baltic, Östersjöprogrammet och Interreg Europe) för att utveckla samarbete över gränserna.

Regionalfonden

Socialfonden

Kontakt

Rebecca SwansonStrateg internationell samverkan (Senior Adviser)Enheten för internationell samverkan