regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Projektfinansiering ERUF

Europeiska Regionalfondens syfte är att skapa en hållbar utveckling och sysselsättning i alla Europas regioner. Målsättningen är ett smartare och grönare Europa.

Regionalfondsprogrammet

Region Östergötland har uppdraget att ta fram regionalfondsprogrammet och stötta aktörer som vill genomföra insatser och söka finansiering från regionalfonden.

Tillsammans med Region Uppsala län, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Västmanland har Region Östergötland tagit fram regionalfondsprogrammet för ERUF i Östra Mellansverige. Programmet utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas. Majoriteten av budgeten för perioden 2021-2027 inriktas på smart tillväxt och den gröna ekonomin.

Insatserna ska:

  • stärka forskning och innovation
  • säkra nyttan av digitalisering
  • stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft
  • utveckla färdigheter för smart specialisering
  • främja energieffektivitet
  • utveckla smarta energisystem
  • främja cirkulär ekonomi

Information om utvecklingsbehov i regionen

Region Östergötland ger information om regionala utvecklingsbehov till dig som planerar att ansöka om medel hos Tillväxtverket.

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för tillväxt och marknadsföring
Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för tillväxt och marknadsföring