regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Connecting Europe Facility (CEF) eller fonden för ett sammanlänkat Europa är ett EU-finansieringsinstrument på europeisk nivå. Programmet stöttar utvecklingen av högpresterande, hållbar och effektiv samverkan inom områderna transport, energi och digitala tjänster.

Programmet är uppdelat i tre sektorer, CEF Transport, CEF Energi och CEF digital och stöttar insatser inom energi, transport och digitala tjänster. I Sverige delas kontaktmyndighetsansvaret mellan Trafikverket, Energimarknadsinspektionen och post-och telestyrelsen, de hjälper till att informera och svarar på frågor om ansökningsprocessen.