regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Smart specialisering

En strategisk satsning för att lyfta fram och prioritera starka områden i en region för att stärka konkurrenskraften.

Fem styrkeområden med färdplaner som slår fast insatser för utveckling

Genom smart specialisering arbetar Region Östergötland för att gynna tillväxt, innovation och forskning inom fem utpekade styrkeområden.

Våra styrkeområden är kompetensområden som kan skapa extraordinära förutsättningar för tillväxt både inom respektive styrkeområde och genom korsbefruktning med regionens starka branscher och företag. Varje styrkeområde har en färdplan som slår fast insatser för att utveckla styrkeområdet.

Framgångsrik forskning och framstående företag ger Östergötland en ledande position

Region Östergötland har en tydlig strategi för smart specialisering utifrån de fem definierade styrkeområdena. Inom dessa områden har Östergötland framgångsrik forskning och framstående företag, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt.

Samarbete kring Smart specialisering i Östra Mellansverige

Region Östergötland ingår också i ett samarbete i Östra Mellansverige, där fem regioner samverkar för smart och hållbar innovation och tillväxt. Genom smart specialisering kraftsamlar vi tillsammans inom strategiskt utvalda områden.

Östergötlands fem styrkeområden

I Östergötland finns mycket hög kompetens och resurser när det gäller att ta fram nya material, använda avancerade material och ta fram nya tillverkningsmetoder av existerande material. Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. Styrkeområdet koordineras av Sankt Kors Fastighets AB.

Mer om styrkeområdet avancerade material

Östergötland har ett av Sveriges bästa geografiska lägen, en stark infrastruktur och här planeras också en av de största infrastruktursatsningarna i modern tid, Ostlänken. Östergötland har dessutom stark forskning och framstående företag inom logistikområdet. För att öka konkurrenskraften inom området och skapa en plats för samverkan och utveckling, finns Östergötlands logistikkluster, Logistikia. Styrkeområdet koordineras av Norrköpings Science Park.

Mer om styrkeområdet Effektiv logistik

Östergötland ligger i framkant när det gäller cirkulär ekonomi, miljöteknik och resurseffektiva lösningar som avfallshantering och biogas. I Östergötland har företagen, tillsammans med universitet och offentliga aktörer, lyckats skapa hållbara lösningar med stor affärsnytta. Näringslivet, den offentliga sektorn och akademin samlas i nätverket Cleantech Östergötland för att tillsammans lösa samhällets miljöutmaningar. Styrkeområdet koordineras också av Cleantech Östergötland.

Mer om styrkeområdet Miljönytta som affär

Internet of Things, sensorer och AI. Det är några exempel på områden där forskare och företag i Östergötland har en hög kompetens. Inom AI finns det världsledande forskning på Linköpings universitet och en regional AI-nod. Inom IoT finns plattformen IoT World. Koordinator för styrkeområdet är Linköping Science Park.

Mer om styrkeområdet Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system

Östergötland har en lång historia av framstående forskning inom området visualisering, simulering och bildanalys. I dag har regionen en världsledande kompetens när det gäller lösningar för att åskådliggöra komplexa data.

Mer om styrkeområdet Visualisering, simulering och bildanalys

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling